Crisis: De Val Van Het Kapitalisme

Dr. Michael LaitmanOpinie van (Vasiliy Koltashov, hoofd van het Centrum voor Economisch Onderzoek van het Instituut voor Globalisering en Sociale Beweging): “Het is kenmerkend voor onze tijd dat de betekenis van de crisis lijkt te verdwijnen en dat we proberen om er geen aandacht aan te besteden.

“Vanuit het oogpunt van de leek is de economische crisis een ramp en vanuit het oogpunt van de economische theorie is de crisis een vreemde val, ten gevolge van een aantal fouten, hoewel de economische crises bestaan uit objectieve factoren en door zuiver economische omstandigheden ontstaan. Ze zijn nuttig, juist omdat ze niet tot het einde van de wereld leiden, maar het alleen maar lijkt op het einde van de wereld, en het vanuit één standpunt bezien op een verschrikkelijke crash lijkt. Het oude economische model stort ineen en er is een nieuw model in opkomst.

“We bevinden ons nu in een dergelijke economische crisis, maar het interessante ervan is dat daarmee niet alles gezegd is. Het is geen gewone productie crisis met een handelsgerelateerd karakter (wanneer er een overproductie van goederen is, de overproductie wordt geliquideerd, de industrie wordt geupdate en de ontwikkeling doorgaat), nee, deze crisis betekent een grote val…

“We zien dat de crisis nog niet voorbij is, er moet een kwalitatieve verandering komen om er een einde aan te maken. Maar waar moet die kwalitatieve verandering uit bestaan?”

Mijn Commentaar: We zitten midden in deze crisis, geen innovaties, ontdekkingen, technologische doorbraken of veranderingen om ons heen zullen ons helpen om hieruit te komen, alleen veranderingen in onszelf! We zijn het gebied van de integrale natuur binnengegaan, met andere woorden: de natuur begint ons integraal te beïnvloeden en behandelt ons als één geheel. Totdat ook wij één geheel worden, zullen we in toenemende mate in onbalans blijven met de natuur, en we zullen dit ervaren als een druk: op het gebied van het milieu, de natuur, sociale aspecten, gezondheid, familie, etc.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed