Bevelvoerder In De Oorlog Van De Schepper Tegen Amalek

Dr. Michael LaitmanBaalHaSulam, Geschriften van Baal HaSulam, brief 17: Dit komt omdat er degene is die wandelt, en hij is er erger aan toe dan degene die niets doet en zit. Hij wijkt van het pad af, want het pad der waarheid is een heel dunne lijn die men bewandelt tot men bij het paleis van de Koning komt.

Iemand die deze lijn gaat bewandelen heeft veel zorg nodig om zelfs geen haarbreed af te wijken naar de rechter- of de linkerzijde van de lijn. Want als hij aan het begin een haarbreed afwijkt, staat het vast dat hij – zelfs als hij verder een kaarsrechte lijn volgt – niet bij het paleis van de Koning zal komen, want hij beweegt zich niet over de lijn van waarheid voort …

Vraag: Wat moeten we doen om daarvoor te waken en op het rechte spoor te blijven terwijl we helemaal in de handen zijn van de hogere Kracht?

Antwoord: Inderdaad, als ik mij in een wereld bevind die door de hogere Kracht bestuurd wordt, waarom zou ik dan op mezelf letten? Kan die Kracht niet voor mij zorgen? Er staat geschreven dat de Schepper iemands hand op het goede geloof legt en zegt: “Kies hiervoor!” Hij is degene die ons naar de groep brengt, naar de leraar en de boeken. Waarvoor zou ik mezelf beschermen als geldt: “Er is geen Ander dan Hij”?

Maar om het onderwerp ‘hechting aan Hem’ te verhelderen: om wijs en gevoelig te worden, gereed voor het niveau van de Schepper, moet ik vechten tegen alle krachten die ogenschijnlijk tegen Hem gericht zijn. Ik moet er helderheid over krijgen, ze sorteren en uitzoeken welke ‘voor’ en welke ‘tegen’ zijn. In deze oorlog – tussen de ‘bondgenoten’ en de ‘tegenstanders’ – moet ik tot de conclusie komen dat ik hier alleen niet tegen opgewassen ben, hoewel ik allerlei gevoelens heb, gezond verstand en een zekere ervaring.

Ik heb de Schepper naast mij nodig en dat staat los van mijn denken en voelen, dat helpt mij alleen in het begin, later is dat alleen maar storend. Dit verklaart waarom ik om de hulp van de Schepper roep en ik alleen samen met Hem het gevecht aanga, wat beschreven staat als ‘vechten door de kracht van het geloof’.

Hierdoor verander ik in een rechter, een bevelvoerder in de oorlog van de Schepper tegen Amalek, ik sta tussen hen beiden in. Deze hele oorlog ontvouwt zich overeenkomstig met wat mij duidelijk wordt en door middel van mijn dringende vragen. Dit is de manier waarop wij vooruit komen.

Er doen zich fatale ‘fouten’ voor die moeilijk uit te leggen zijn. Om ze te kunnen begrijpen moeten we het systeem als één geheel kunnen zien. Een mens maakt helemaal aan het begin van het pad een onbetekenend foutje in een situatie die hij niet begrijpt, verliest zo het spoor en kan de weg terug niet meer vinden.

In één van zijn brieven beschrijft Baal HaSulam iemand die de gelukkige kans kreeg om in het Paradijs te komen. Daar voelt hij dat de Schepper recht achter hem staat. Hij draait zich om en volgt de Schepper, dan realiseert hij zich plotseling dat hij niet heeft gevraagd waar de plek van het Paradijs ophoudt en de Hel, die er vlak naast ligt achter een muur, begint. Hij verlaat het Paradijs en keert naar zijn dagelijks leven terug. De Schepper blijft in het Paradijs en doet de deur in de muur voor hem op slot, tot een volgende keer, misschien na een aantal levens.

Natuurlijk kunnen wij niet vooruit komen zonder fouten te maken. Er staat geschreven: “Er bestaat geen rechtvaardige op aarde die goed doet zonder gezondigd te hebben.” Maar over andere fouten staat geschreven dat wij ze maken als de Schepper ons onderwijst en ons noodzaakt om fouten te maken, zodat we de grondbeginselen, waarin we nooit fouten mogen maken, dieper gaan begrijpen.

Bij iedere stap leidt de Schepper mij naar een fout. Maar Hij houdt mij bij de hand, zoals een volwassene een kind vasthoudt, Hij leidt mij naar die fout en zegt: “Kijk, hier zou je kunnen vallen, dit is een gevaarlijke plek.” Hij helpt mij om problematische plekken te voelen. Ik ben zoals een kind in de handen van een volwasse die mij draagt en leert, en op die manier ben ik helemaal niet angstig en voel ik me vol vertrouwen in Zijn Handen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/6/13, Writings of Baal HaSulam

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: