Onbewust Leven: Bestaat Er Geen Vrije Wil?

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van het Max Planck Instituut): “Veel processen in de hersenen vinden automatisch plaats, zonder dat ons bewustzijn daarbij betrokken is. Dit voorkomt dat onze geest overbelast wordt door eenvoudige, routinematige taken. Maar als het om beslissingen gaat, hebben we de neiging om aan te nemen dat ze door onze bewuste geest worden gemaakt. Na recente ontdekkingen is dit de vraag …..

“Onderzoekers ontdekten dat het mogelijk was om aan de hand van hersensignalen – zeven seconden voordat de deelnemers hun beslissing bewust zouden maken – te voorspellen tot welke keuze ze zouden komen…..

“Hieruit kunnen we afleiden dat de beslissing van tevoren onbewust is voorbereid.”

Mijn Commentaar: Een beslissing wordt buiten ons genomen en komt van Boven, maar dit geldt niet alleen voor ons, maar voor alles in de wereld, volgens het principe: het glas begint te breken voordat de kogel het raakt. Alles in de wereld vindt plaats op een manier die tegengesteld is aan wat we denken; onze gedachten, beslissingen en daden komen niet van ons naar de wereld toe, maar in de omgekeerde volgorde, ze komen van ’ergens’ naar ons toe … De Schepper geeft ons een reeks gevoelens en wij moeten leren om er correct op te reageren, in elk gevoel Hem herkennen … dan wordt ons leven een bewust leven!

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: