Licht En Duisternis: Herevaluatie

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, Shamati 34, ‘De Opbrengst van een Land’: Het blijkt dat de oorzaak van al het lijden wat hij voelt bestaat uit het feit dat hij kwaad spreekt over de Voorzienigheid. Hieruit blijkt dat hij de Schepper eer zou moeten bewijzen voor wat hem pijn doet en zou moeten zeggen: “Gezegend is Hij Die ons in Zijn Glorie heeft geschapen”, dit betekent dat de schepselen eerbied hebben voor de Schepper, hij ziet dat de manier waarop de wereld zich gedraagt niet samengaat met Zijn Glorie, want iedereen klaagt en eist dat eerst zichtbaar moet zijn dat de Schepper de wereld met goedheid bestuurt. Omdat dit niet zichtbaar is, zeggen zij dat deze Voorzienigheid Hem geen eer brengt en dat doet hem pijn.

Dit alles doet hem pijn, want door in een staat van afscheiding te zijn, kan hij Zijn Leiding niet rechtvaardigen. Dit wordt beschouwd als haat tegen de staat van afscheiding. Als hij dit lijden voelt, hoort de Schepper zijn gebed, brengt hij hem bij Zich en wordt hij beloond met hechting aan Hem. Want door de pijn die hij voelt door de afscheiding, ontvangt hij de beloning van hechting aan Hem; daarover staat geschreven: “Totdat het Licht de duisternis overtreft.”

Deze dingen weten, begrijpen en voelen we al. Op elk niveau kunnen we alleen tussen twee tegenstellingen de juiste details waarnemen, voor de eigenschap van geven kiezen boven ons eigenbelang en de criteria ‘Licht’ en ‘duisternis’ herijken, van ontvangen naar geven. Met al onze innerlijke inspanningen en twijfels, en met de hulp van de groep en onze studie, kunnen we om correctie vragen, zodat het Licht komt en ons eerst laat zien wat ‘Licht’ en ‘duisternis’ in werkelijkheid zijn, tegengesteld aan onze huidige opvatting, waarbij we materiële, egoïstische vervulling ‘licht’ noemen en de afwezigheid daarvan ‘duisternis’.

Dankzij het Licht dat Corrigeert rijs ik boven deze maatstaven uit naar spirituele maatstaven. Dan bestaat Licht uit afstand nemen van mijzelf en dichter bij de ander komen, bij de Schepper. Bovendien moet deze maat gebaseerd zijn op het tegengestelde van de eerdere benadering. Als het eerder zo was dat ik iemand haatte en blij was met zijn moeilijkheden en het feit dat het met mij in alles veel beter ging, verandert nu – nu de eigenschap van geven groter wordt – alles in het tegenovergestelde. Ik blijf hem haten in mijn gevoel, maar ik overwin mezelf, ik ben blij dat het goed met hem gaat en ik maak hem blij, dat wordt in werkelijkheid mijn eigen vervulling. Ik ben blij met dat waarmee degene die ik haatte blij is en in het algemeen met alles waarmee hij blij is. Ik voel me blij als ik hem blij kan maken en boven mijn haat naar hem kan uitstijgen.

Elk detail in deze waarnemingen bestaat uit veel nuances, maar in het algemeen gesproken wordt dit alleen bereikt door inspanningen in de groep. Samen met de studie en het Licht dat Corrigeert, bereiken we uiteindelijk de transformatie, de innerlijke ommekeer …

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/27/13, The Zohar

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed