Een Vlam Hecht Zich Aan De Lont

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, ‘Inleiding tot de Studie van de Tien Sefirot’, item 134: Deze wet moet je kennen: er is alleen onthulling waar eerst verborgenheid was. In deze wereld is het hetzelfde: aan het bestaan gaat afwezigheid vooraf, de groei van tarwe wordt alleen zichtbaar waar het gezaaid werd en het zaad verging.

Zo is het ook als het over hogere zaken gaat, waar verborgenheid en onthulling zich tot elkaar verhouden als de lont tot het licht dat zich eraan hecht. Als iets wat verborgen is eenmaal gecorrigeerd is, is er een reden voor de onthulling van het Licht dat behoort tot die vorm van verborgenheid, en het Licht dat zichtbaar wordt hecht zich daaraan zoals een vlam aan een lont. Denk hieraan op al je wegen.

De olie zelf kan niet branden. Om de olie aan te steken hebben we een lont nodig. De lont drukt enerzijds de tegengestelde eigenschap uit en anderzijds de verbinding met het Licht, het vuur dat lucht en olie nodig heeft om te kunnen branden.

De lont verbindt de olie, de brandstof en de lucht met elkaar. De lont zelf heeft geen betekenis. Hij kan van materiaal gemaakt worden dat niet verteert. De lont is alleen de verbinding tussen de olie, die we aan moeten steken, en de lucht die nodig is voor de verbranding. Als er verbinding is tussen Malchut en Bina, de brandstof en de lucht, kan er in de kloof tussen deze eigenschappen vuur komen: het Licht.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/3/13, “The Introduction to the Study of the Ten Sefirot

One Comment

  1. I could read a book about this without finding such real-world appoarches!

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed