Dankbaar Voor De Eer

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik ben bij de Conventie in de woestijn geweest en toen ik zulke grote vrienden om me heen zag, vroeg ik me af: waaraan heb ik het verdiend dat ik deel mag uitmaken van deze grote gemeenschap, want ik ben zelf niet bijzonder.

Antwoord: Niemand van ons heeft dit pad zelf gekozen, we zijn er door Boven naar toe geleid. Als we dit begrijpen, past ons dankbaarheid. De Schepper brengt een mens naar de goede bestemming en zegt tegen hem: “Dit is voor jou!” Een ieder werd hier naartoe gebracht omdat voor zijn ziel de tijd was aangebroken om aan correctie te beginnen en bewust opgenomen te worden in het alomvattende mechanisme, Malchut of de Goddelijke Aanwezigheid genaamd.

Maar als de Schepper een mens voor deze keuze stelt, wil dat niet zeggen dat we ons daarna niet hoeven in te spannen. Onze inspanningen moeten steeds bewuster worden. Iedereen heeft teleurstellingen in zijn leven en zijn verlangens ervaren en heeft veel meegemaakt: hij is afgestudeerd aan de universiteit, heeft hier en daar gewerkt, is in dienst geweest, getrouwd, gescheiden.

Maar ik heb dat alles niet veroorzaakt. Als ik terugkijk geloof ik ook niet dat ik dat alles heb veroorzaakt, het overkwam mij. Ik begin me te realiseren dat ik door Boven door al die gebeurtenissen ben heen geleid. Hoewel ik er emotioneel bij betrokken was, werden ook mijn gevoelens door Boven in mij opgewekt.

Maar van nu af aan is er aan mij vrijheid van keuze gegeven en die kan ik toepassen. Velen komen en gaan. Ze zullen op een dag ook weer terug komen. Voor de Conventie heb ik veel brieven gekregen van mijn vroegere studenten die lang geleden gestopt zijn met de studie, zij werden toen teleurgesteld, maar nu besloten zij om weer terug te komen.

Ook dit maakt deel uit van het lot, we moeten niet denken dat het hun eigen besluit was, de Hogere Leiding regelde dat voor hen. Daarom moeten we accepteren dat ze terugkomen en daarom hebben we deze Conventie voor iedereen opengesteld.

Alles wat tot de dag van vandaag met jullie is gebeurd, vond plaats omdat het aan jullie toegestaan werd om krachtiger te worden en zorg te hebben voor anderen, daarvoor moeten we danken.

From the Arava Convention 1/17/13, Lesson 1

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed