Geen Tijd Meer Om Te Wachten

Dr. Michael LaitmanHet wordt tijd om openlijk uit te leggen wat de missie is van de Israëlische natie; het fundament van deze natie waarop het bestaan hiervan tot nu toe is gebaseerd. En om uit te leggen wat ons doel is: de methode van correctie doorgeven aan de hele wereld. Dit is de enige manier waarop we kunnen uitleggen waar antisemitisme, de spanningen, de druk en de oorlog in Israël vandaan komen.

Alleen de wijsheid van Kabbalah kan een dergelijke uitleg geven. Anders zullen de mensen niet begrijpen hoe de idee van verbinding ons kan helpen dit probleem op te lossen. Stel dat we sterker zijn als we verbonden zijn? Gewone kracht kan ons echter niet beschermen tegen de dreiging waarmee we nu worden geconfronteerd. Het feit dat we over meer raketten met kernkoppen beschikken, zal ons niet redden. We zullen ze in ieder geval niet kunnen gebruiken; dat zal niet worden toegestaan.

We zijn in deze strijd onder zodanige omstandigheden geplaatst dat onze handen gebonden zijn en we niets kunnen doen. Wat hebben we bereikt met de laatste militaire actie? Morgen wordt alles alleen nog maar erger. Met dit staakt-het-vuren hebben we onze ketenen alleen maar strakker aangetrokken en zijn we meer gebonden dan ooit. Zo gaat het na elke oorlog en na elke militaire actie, wat betekent dat het niet leidt tot correctie.

Er is geen logische oplossing voor dit probleem. De volgende keer komt de aanval waarschijnlijk van alle kanten en kan geen enkel antiraketsysteem of “ijzeren koepel” ons nog beschermen. Iedereen begrijpt dat alles leidt tot het volgende: uiteindelijk zullen we voor de keuze gesteld worden om dit land te verlaten uit vrije wil of er zal een atoombom op ons worden gegooid. Onze vijanden zullen misschien nog niet onmiddellijk over een dergelijke bom kunnen beschikken, maar wel over een paar jaar.

Er zijn veel scenario’s voor wat er staat te gebeuren, maar ik wil gewoon laten zien hoe hopeloos de situatie is. We hebben geen oplossing paraat op het niveau van deze wereld. De volgende keer zal de hele wereld unaniem tegen ons zijn en alles beweegt zich in deze richting. Wat kunnen we hiertegen doen?

Zelfs nu wordt er in Europa door sommigen opgeroepen om Israëlische producten te boycotten. Uiteindelijk zal niemand meer iets van ons willen kopen. En wat gaan we doen als onze economie en handel instorten? We hebben in 1995 al een kritieke fase meegemaakt en nu naderen we gestaag het punt van hopeloosheid waar we alleen nog uit kunnen ontsnappen met de methode van correctie. We moeten hier heel dringend mee aan de slag.

Ik wil mensen niet bang maken, maar we moeten hun ogen openen zodat ze zullen zien hoe de werkelijke situatie is. Ieder redelijk mens begrijpt ook dat als deze trend doorzet, er geen toekomst is voor ons en geen oplossing. We moeten dit echter tot op de bodem uitzoeken en verduidelijken, en mensen de enige oplossing laten zien die er is. Alleen dit werkt tegen deze onlogische situatie omdat deze oplossing ook onlogisch is.

Het is een heel snelle en eenvoudige oplossing. Laten we deze gewoon beginnen te vervullen. We hebben nog maar een paar maanden de tijd, dus laten we snel aan de slag gaan! Laten we onze tijd hieraan besteden zodat we allemaal beginnen de wederzijdse integratie en samenwerking van de methode ‘wederzijdse garantie’ te bestuderen en toe te passen. Meer dan dat hebben we niet nodig!

Na een paar weken zullen we het resultaat zien. Het moment waarop iemand zich onderdompelt in deze studie, beginnen zijn geest, zijn ziel en zijn hart anders te werken en zich te richten op anderen.

Hiervan voelen we onmiddellijk het positieve effect. Er bestaat geen vertraging in de spirituele wereld. We zullen onmiddellijk zien hoe alles rustiger wordt, dat er minder raketten worden afgeschoten en dat de economie sterker wordt.

Er zijn geen problemen meer als we beginnen onszelf te corrigeren. Als we ons zorgen maken over spirituele problemen, verdwijnen de aardse problemen. Die twee gaan niet samen. Als je aan de slag gaat met het interne spirituele werk, lossen alle problemen in je aardse leven zich vanzelf op. Dat belooft de Torah ons.

We hebben een staat bereikt waarin we niet langer kunnen wachten. We moeten alles doen wat in onze macht ligt om de boodschap te verspreiden en openlijk uit te leggen dat de oplossing te vinden is in de wijsheid van Kabbalah, omdat dit het fundament is van de natie. We moeten dit op allerlei verschillende manieren uitleggen en het internet met deze informatie vullen zodat iedereen deze informatie zal zien.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/22/12, Introduction to the Study of the Ten Sefirot

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed