Het Punt Waarvan Geen Terugkeer Meer Mogelijk Is

Dr. Michael LaitmanVraag: Een mens kan de crisis verdragen, zich eraan aanpassen en met spanningen omgaan totdat hij al zijn energie kwijt is en duidelijk ziet, dat hij een punt heeft bereikt waarvan geen terugkeer meer mogelijk is. Zou het zo kunnen zijn dat de hele mensheid met dit probleem te maken krijgt en uiteindelijk bij dat punt komt waarvan geen terugkeer meer mogelijk is?

Antwoord: Een punt waarvan geen terugkeer meer mogelijk is, is een heel goede situatie. Waar wil je naar terug? Als ik ga begrijpen dat mijn verstand, mijn intellect, nutteloos is, ga ik proberen om naar een oplossing zoeken. En zo kom ik tot de conclusie dat ik degene ben die moet veranderen.

Vraag: Hoe kunnen we aan iemand duidelijk maken dat de bron van reserves en energie bijna helemaal uitgeput is en dat het straks onmogelijk wordt om nog maar iets te veranderen, als wij nog langer op deze manier doorgaan?

Antwoord: Daarvoor moeten we het systeem van opvoeding, onderwijs, disseminatie, reclame, enz. ’omschakelen’. We moeten allereerst beseffen dat het onze plicht is om de samenleving ervan op te hoogte te stellen, dat veranderingen naar een volgende, betere situatie zullen leiden, terwijl passieve vooruitgang, onder de interne druk van het egoïsme, ons alleen maar in moeilijkheden zal brengen.

Het probleem is dat we ons op ‘t ogenblik in een situatie bevinden, die het ons niet mogelijk maakt om tot eventuele oplossingen te komen. Ik spreek nu vanuit het oogpunt van de gewone burger, maar ook vanuit wetenschappers, om nog maar te zwijgen over degenen die gezag hebben en – om het maar zo te formuleren – onze sociale ontwikkeling bepalen. Zij beschouwen de verandering van de mens zelf  niet als een oplossing, daarom verandert er niets.

From a TV Program: “Integral World: Formula of an Integral Society” 7/3/12

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed