Nieuwe Vormen Van Collectief Bewustzijn

Dr. Michael LaitmanOpinie (Michael Forrester, TruthTheory.com): “De Franse socioloog Emile Durkheim gebruikte als eerste de term ‘collectief bewustzijn’ om een naam te geven aan gedeelde overtuigingen en morele attitudes, waardoor mensen, binnen een bepaalde samenleving, met elkaar verbonden zijn. In een gefragmenteerde wereld waarin talloze overtuigingen en etnische groeperingen bestaan, is het collectieve bewustzijn meer verwant aan een mozaïek puzzel dan aan een samenhangend, sociaal weefsel: een microconcept. Echter, de komende integratie van menselijke interacties over de hele planeet, binnen een gedeeld bewustzijn, zal een macroconcept worden. …

“De aarde zelf en haar bewoners ontwikkelen zich op het ogenblik vanuit de primaire systemen – gebaseerd op driedimensionale overheden en een reptielenmentaliteit – naar een bewuste co-creatie, waarbij vanuit de eenheid, aanwezig in de kern van ons universum, een constante stroom zal uitgaan van ‘verlicht, universeel bewustzijn’. Regeringssystemen kunnen geen deel uitmaken van dit ontwikkelingsproces, omdat de aarde momenteel bezig is haar verandering van de derde naar de vierde dimensie te voltooien.

“De ultieme, op handen zijnde ineenstorting van de oude systemen van maatschappelijk leven, veroorzaakt door de massa en de overheid, zullen een nieuwe levensvorm op deze planeet creëren, onder de controle van de natuurlijke wetten. De door de mens gemaakte regels en voorschriften, die worden gehanteerd om over mensen te regeren, zijn alleen nodig als mensen niet weten hoe ze in overeenstemming met de natuurwetten moeten leven. Deze trend verschuift nu snel en de grote onrust die de mensheid in zijn greep houdt maakt daar deel van uit. De mensheid wordt wakker en niets kan dit proces nu nog tegenhouden. Liefde zal in de plaats komen van de controle, die nu de dominerende macht van het leven op aarde is.”

Mijn Commentaar: Een groeiend aantal onderzoekers voelt de noodzaak van de volgende fase van onze ontwikkeling en ziet de toekomstige wereld op de ‘Kabbalistische’ manier.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: