De Groep Is Het Innerlijke Contact Tussen Zielen

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat verstaan we onder de groep?

Antwoord: Je kunt de groep zien als de tien mensen met wie ik samen ben en met wie ik onze onderlinge verhoudingen analyseer.

We kunnen de tientallen groepen, die naar conventies gaan, ook beschouwen als de groep. Er waren bijvoorbeeld 120 à 130 groepen op het congres. Zij vormen met elkaar ook een soort groep, ze werken samen aan dezelfde opdracht en ze krijgen dezelfde vraag, dus alle aanwezigen hadden dezelfde gedachten, dezelfde vragen en hetzelfde doel. Het feit dat er verschillende talen gesproken werden doet niet ter zake, omdat zij zich met hetzelfde bezighielden: ze verbonden zich met elkaar en hielpen elkaar, ze waren in één krachtveld.

Onze emotionele en mentale velden ontmoeten elkaar, ze werken samen: op deze manier communiceren we met elkaar. Bovendien geldt de wet van afscheiding niet binnen deze velden, zoals dat plaatsvindt binnen elk fysiek veld, dat evenredig met het kwadraat van de afstand, in kracht afneemt: als je je twee meter verwijdert, wordt spanning, licht of wat voor soort straling dan ook, vier keer minder krachtig. Maar hier geldt dit niet, velden van verlangens nemen bij een bepaalde afstand niet in sterkte af.

Daarom wordt er door iemand in Boston, iemand in Alaska, een derde in Kentucky en een vierde in Australië, een groep gevormd als zij innerlijk contact met elkaar kunnen maken. Dit hebben wij voor een deel al tijdens de seminars gedurende de conventie ervaren. Als zij dit contact al eerder gevoeld hebben en zij het opnieuw kunnen creëren, het innerlijk tot leven kunnen brengen – zoals je gloeiende asresten weer kunt laten ontvlammen – zullen de ‘afstanden’ en alle verstoringen die zich voordoen, hen helpen om boven de hindernissen uit te stijgen naar de staat van de groep en zich op een goed, spiritueel niveau te bevinden.

From “A Virtual Lesson on Fundamentals of Kabbalah” 09/23/12

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: