Wij Hebben Elkaar Nodig

Dr. Michael LaitmanVraag: Moeten wij, vanuit het spirituele standpunt bezien, een gelijkmatige verdeling maken in onze levenshouding naar de familie, de mensheid, de Schepper en onszelf?

Antwoord: Nee. De groep is het belangrijkste, omdat wij in de groep de noodzakelijke voorwaarden verkrijgen, de basis, namelijk vrijheid van keuze, de intentie en de verbinding met de Schepper. Alles wordt bepaald door de verhouding tussen de mannen van de Kabbalistische groep. De vrouwen en de rest van de mensheid verbinden zich met hen. De minerale, vegetatieve en animale delen van de natuur bevinden zich op het niveau daaronder.

Alles wordt bepaald binnen de mannengroep, tussen de vrienden. Vrouwen voegen hun verlangens toe, de druk, en zij maken er op deze manier deel van uit. Maar het netwerk wordt gevormd tussen de verlangens van de mannen, omdat juist zij gericht worden naar geven, hoewel zij zonder het vrouwelijke deel de druk hiervoor missen. Dit is precies zoals Zeir Anpin in relatie tot Malchut. Dit betekent dat wij elkaar nodig hebben. Als een ieder zijn opdracht weet vult de een de ander aan en verkrijgen we de integrale Kli.

From the Kharkov Convention “Uniting to Ascend” 8/17/12, Workshop 5

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed