Harmonie Tussen Man En Vrouw

Dr. Michael LaitmanVraag: Ieder aspect van het leven van een mens moeten we bezien vanuit de dynamiek van ontwikkeling, die verloopt via de niveaus van stille, plantaardige en dierlijke aard en uitmondt in een nieuw niveau, dat we ’menselijk’ noemen. Hoe ziet u deze dynamiek in de ontwikkeling van de integrale verhouding tussen man en vrouw?

Antwoord: Allereerst is het belangrijk, dat we begrijpen dat een echtpaar, man en vrouw, samen deel moeten nemen aan de studie integrale educatie, hetzelfde lesmateriaal moeten bestuderen, dezelfde processen moeten ervaren en dat ze zich zo de methode van wederzijdse integratie eigen kunnen maken. Net zoals paartjes in de dierenwereld, een mannetje en een vrouwtje, hun jongen, een kudde, enz. elkaar instinctief begrijpen, moeten we aan mensen duidelijk maken wat het betekent om in harmonie met de natuur te leven en in onderlinge harmonie, namelijk tussen de beide partners en hun kinderen, tussen het echtpaar en hun ouders en verdere familie.

Wij leggen er grote nadruk op dat mensen elkaar moeten aanvullen, net zoals in een groep. In feite is het een integrale groep en als een ieder zijn eigen zwakheid inziet en ook hoe hij de ander aanvult, kunnen we de boeiende harmonie in de natuur zien, die we tussen man en vrouw op geen enkele andere manier kunnen ontdekken. Het betekent niet dat ze elkaars systeem ‘binnendringen’, maar ze vullen deze systemen aan, zodat er uiteindelijk een heel interessant grensgebied is, waarin zij zich met veel plezier met elkaar verbinden.

Er wordt een interessant veld gecreëerd volgens het ‘Yin-Yang’model, waarin de wederzijdse completering een harmonieus en wijs karakter heeft. Zo kunnen ze een persoonlijke, kleine, eigen groep vormen. Omdat het hun doel is om een algemene, collectieve harmonie te bereiken, werken zij eraan om een stabiele groep te vormen, want alle andere groepen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wij leggen er de nadruk op dat ze eigenlijk samen moeten studeren en hetzelfde materiaal moeten lezen, in ieder geval iets daarvan, een kwartier per dag, als er tijd voor is. Deze gelegenheid om samen te studeren moeten ze niet laten schieten. Mensen hebben ook tijd nodig om uit te rusten van samenzijn en van met hun groep zijn. Ze moeten het materiaal in zich op kunnen nemen en wat met zichzelf alleen kunnen zijn.

Maar juist daarom moeten ze eerst samen het materiaal bekijken. Het brengt mensen werkelijk dichter bij elkaar. Bovendien is het heel helpend voor de studie en om te leren omgaan met een kind, zodat het ook opgenomen zal worden in het integrale systeem. Later wordt de taakverdeling ingevuld, als voor een ieder het eigen deel duidelijk is en er geen onderlinge conflicten over zijn.

Alles bij elkaar genomen gaan mensen proberen om na te denken over de integrale maatschappij, hoewel de hele maatschappij om hen heen nog niet integraal is. Maar toch, als zij proberen om zich op een integrale manier te gedragen en zoveel mogelijk de taken en kansen verdelen, beginnen ze tenslotte te voelen dat er tussen hen iets gecreëerd wordt, zoals een kind dat uit hen ontstaat, iets gezamenlijks en collectiefs, waaruit dat menselijk wezen ontstond dat zich later splitste in Adam en Eva.

From a Talk on Integral Upbringing 3/5/12

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed