De Wereld In Een Voedselcrisis

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van The Guardian): “Hoewel de wereld hoopte op een goede oogst in de VS om de gevaarlijk lage graanvoorraden aan te kunnen vullen, staat dit niet meer op de kaart. De overdracht van de graanvoorraden in de wereld zal verder dalen, aan het einde van dit oogstjaar, waardoor de voedselsituatie nog zorgwekkender wordt. De kans is groot dat de hoge voedselprijzen de prijs van maïs zullen volgen en naar recordhoogten zullen stijgen.

“Niet alleen de huidige voedselsituatie verslechtert, maar ook het mondiale voedselsysteem. We zagen al vroege signalen van achteruitgang in de loop van 2008, na een abrupte verdubbeling van de graanprijzen in de wereld. Toen wereldwijd de voedselprijzen stegen, begonnen exporterende landen de graanexport te beperken om hun binnenlandse voedselprijzen laag te houden. In reactie daarop raakten regeringen van importerende landen in paniek. Sommige regeringen gingen grond in andere landen kopen of leasen om daar voedsel voor hun eigen land te produceren.

“Welkom in de nieuwe geopolitieke situatie van voedselschaarste. Als voedsel schaarser wordt, gaan we naar een nieuw voedings tijdperk, waarin elk land alleen voor zichzelf zorgt.

“De wereld is in ernstige problemen wat voedsel betreft. Maar er is weinig bewijs dat de politieke leiders de omvang van deze problematiek begrijpen. De vooruitgang in het verkleinen van het hongerprobleem in de afgelopen decennia, is teniet gedaan. Als we niet snel overgaan tot een nieuw beleid ten aanzien van het bevolkingsvraagstuk, energie en water, zal het doel om honger in de wereld te laten verdwijnen niet bereikt worden.

“De tijd dringt. De wereld komt waarschijnlijk veel dichter bij een onbeheersbare voedselschaarste dan de meeste mensen zich realiseren: gekenmerkt door sterk stijgende voedselprijzen, steeds meer onrust op voedselgebied en uiteindelijk politieke instabiliteit.”

Mijn Commentaar: Ik heb herhaaldelijk geschreven dat wij ons, volgens het programma van de natuur dat door Kabbalah onthuld is, in een algehele crisis bevinden. De natuur moet ons leiden naar een verandering: de correctie van onszelf, van individualistische egoïsten naar altruïsten die ernaar streven om zich met iedereen te verenigen, zoals in één familie, want zo zit het hele systeem van de natuur in elkaar, en wij zijn in een situatie terecht gekomen waarin wij bewust moeten overeenstemmen met de natuur. Daarom zullen de tegenslagen, die de natuur veroorzaakt op het gebied van de samenleving en individuen niet ophouden, maar integendeel, ze zullen toenemen in de mate waarin wij weerstand bieden aan een ander pad van ontwikkeling, dat wij niet willen begrijpen en accepteren, namelijk het pad van geven aan elkaar en liefde, in plaats van ontvangen voor onszelf en haat.

Er bestaat geen twijfel over dat een mens zijn egoïsme moet overwinnen en het is mogelijk om eenvoudig en snel nieuwe eigenschappen te verwerven onder de invloed van de juiste omgeving (groep, samenleving). Anders zal de natuur ons dwingen om ertoe te komen door immens lijden. Zie Baal HaSulam’s artikel ‘De Vrijheid’, hoofdstuk ‘De Weg van de Torah en de Weg van Pijn’.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: