Ik Wil Dat Iedereen Zich Goed Voelt!

Dr. Michael LaitmanVraag: Waar komt onze verbinding eigenlijk op neer?

Antwoord: Onze verbinding is gebaseerd op het feit dat we allemaal deel uitmaken van een samenleving en dat we een betere, rechtvaardiger, vriendelijker en menslievender samenleving willen, die zorgvuldig luistert naar ieder individu.

Ik wil dat iedereen zich goed voelt! Van niemand mogen zijn bezittingen worden afgenomen en we moeten geen geld van de rijken afpakken. Niemand kan de zwakkere lagen van de samenleving verwaarlozen: de armen, de ouderen, vrouwen. Men mag niet profiteren ten koste van een ander.

Dit is alleen mogelijk als we eerst een rechtvaardige samenleving vormen op basis van gelijkwaardigheid. Vanuit dit perspectief zullen we iedereen behandelen zoals in een familie, waar kinderen zijn, ouderen en ouders met veel verantwoordelijkheden, verplichtingen en problemen. Als we echter allemaal rond de tafel gaan zitten, begrijpen we wat het kind nodig heeft, welke medicijnen grootvader nodig heeft en wat er voor de huishoudelijke uitgaven nodig is. Dan kijken we naar wat er nog over is en we verdelen de rest onder elkaar en leven daarvan.

Als we vanuit zo’n liefdevolle houding naar iedereen, alle problemen in de maatschappij zouden bekijken en oplossen, zou niemand klagen over hoe we de problemen aangepakt hebben. Iedereen zou zien dat het allemaal eerlijk is gegaan, want een baby heeft bepaalde dingen nodig en een oudere weer andere dingen. Dit betekent dat we eerst verbinding moeten bereiken, zoals in een goed gezin.

Dan zullen onze geldmiddelen voldoende zijn, zelfs als we over niet veel beschikken en niemand zal hoeven lijden of het gevoel hebben achtergesteld te zijn, dat is namelijk de belangrijkste klacht die mensen gewoonlijk uiten, als ze het gevoel hebben, dat ze niet hebben wat anderen hebben en wat nog erger is: ten koste van hen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed