Het Spel Is Uit

Dr. Michael LaitmanOpinie (John Mauldin, President van de Millennium Wave Securities): “Het is de realiteit, dat er een enorme onbalans in de handel binnen Europa is. De zuidelijke landen willen dat de Duitsers dit financieren. De Duitsers willen een fiscale Unie met controle op de begrotingen. Ik weet niet hoe het gaat uitpakken, zij ook niet, maar het loopt naar het einde.

“We zien werkelijk het einde van het spel. We komen aan het einde van het vermogen van de overheid om geld te lenen om lopende uitgaven te financieren die boven de groei van de economie uitstijgen.

“Ik vind het grote onzin, omdat de betrokken overheid het kapitaal verkeerd besteedt. Overheden zullen moeten rondkomen van de middelen die ze hebben. Niet alleen in Europese landen, niet alleen in Groot-Brittannië, niet alleen in Japan, dat zijn eigen problemen heeft, waar we volgend jaar de gevolgen van zullen ondervinden, niet alleen in Frankrijk, dat binnen twee jaar de koploper zal zijn, maar ook in de VS ….

“Er is opnieuw onderhandeld over schuld, het staat zwart op wit, men is in gebreke gebleven, er hebben herstructureringen plaats gevonden. We spreken over allerlei pogingen die opnieuw gedaan zijn, maar het gaat steeds over dezelfde mislukking onder een andere naam. We kunnen het vergelijken met iemand die meer schuld heeft dan hij kan betalen en dan moet je iets herstructureren of een faillissement aanvragen.

“In deze situatie bevinden de westerse regeringen zich. Ze hebben geen mogelijkheden meer om geld te lenen en zo hun huidige consumptie te financieren. Het is een goede zaak dat hier een einde aan komt. Ik zie dit niet als negatief, op de lange duur. Het is nog steeds een hobbelige rit voor de markt. Het zal zeker een interessante rit worden voor zakenmensen die hier, zoals gewoonlijk, in groten getale mee te maken hebben. ”

Mijn Commentaar: De oplossing lijkt eenvoudig en voldoende bewezen, maar zo is het niet, we hebben te maken met de herstructurering van de samenleving. De natuur zal ons uitdagen, tot we het faillissement van onze egoïstische houding naar de wereld erkennen en de noodzaak tot veranderen inzien. We moeten niet betalen door te snijden in budgetten, maar door onszelf te veranderen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed