Geld Of Opgetogenheid?

Dr. Michael LaitmanVraag: In de fysieke wereld krijgt iemand die zijn best doet in zijn werk een beloning, bijvoorbeeld in de vorm van geld.

Antwoord: Geld is een vervulling. Op die manier laat een mens zien hoe belangrijk hij is, hoeveel macht en invloed hij heeft. Geld op zich heeft smaak noch geur, maar deze beelden en beschrijvingen in ons verlangen, lokken ons naar geld, omdat we denken dat het iets is dat gelijkwaardig is aan alle vervullingen. In een gelijke, integrale samenleving, bestaat het equivalent van vervulling uit opgetogenheid en intense gevoelens.

Vraag: Hoe moet de maatschappij ons dit gevoel geven? Gaat dat automatisch gebeuren?

Antwoord: Natuurlijk, de maatschappij is al op dit ‘ronde’ niveau, net zoals de hele natuur zich nu op een actieve wijze openbaart. Alles was altijd al rond, maar we hebben ernaar gekeken via ons lineaire ego. Nu het ego rond wordt, worden we steeds meer gelijk aan de natuur die ons omringt en uiteindelijk zullen we een oneindige bron van energie en vervulling ontdekken.

From a “Talk on Integral Upbringing” 5/23/12

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: