Op Weg Met De Natuur

Dr. Michael LaitmanDe problemen van de moderne samenleving kunnen uitsluitend opgelost worden door educatie, waardoor een mens leert te leven in een integrale wereld; dit zal hem helpen om de goede relatie – die we kwijt zijn – weer op te bouwen: met onze kinderen, onze partner, de baas op het werk, met autoriteiten, de wereld en de hele natuur, inclusief onze huisdieren. Een mens moet leren om contacten naar buiten toe te leggen, dit betekent dat hij moet leren om uit zichzelf te treden en zich te verbinden met iemand buiten zichzelf, zelfs met zijn kat.

Onze toekomst hangt af van hoe we leren om de juiste onderlinge verbindingen te vormen, zodat een ieder, met behoud van zijn uniekheid, zal leren om zich uit te drukken in de samenleving. Allereerst moeten we ermee stoppen om de schuld te geven aan het leven en te klagen over wat er gebeurt. Alle negatieve verschijnselen, waarvan wij tegenwoordig getuige zijn, in de samenleving en in het gezin, zijn het resultaat van onze ontwikkeling. We moeten daarmee stoppen, een halt toeroepen aan de huidige situatie, deze zorgvuldig bestuderen en daarbij alle statistieken betrekken.

Ten tweede moeten we de geschiedenis bestuderen die tot deze situatie heeft geleid. Vanaf nu gaan we verder met het bestuderen van de komende trend, door de gebeurtenissen te bestuderen die tot de huidige situatie hebben geleid en door de statistieken over de huidige toestand te analyseren. We moeten inzien dat de huidige ontwikkeling zich voortzet, op wat voor manier dan ook, of we het nu leuk vinden of niet. Als we ons verzetten zal de natuur ons dwingen om deze weg toch te volgen. Maar als we ons vanuit onszelf inzetten voor deze ontwikkeling, zullen we snel verder komen, op een makkelijke, aangename wijze.

De natuurlijke trend van de ontwikkeling bestaat uit algehele verbinding, wereldwijde integraliteit. Wij moeten ons dus leren aanpassen aan alle toekomstige gebeurtenissen, die tot een dergelijke integrale verbinding zullen leiden en er op deze manier gemakkelijk en verstandig mee omgaan. Net zoals we onze kinderen op het leven voorbereiden, moeten we nu onszelf voorbereiden op de nieuwe toekomst. Dit omvat elk aspect van ons leven: onze relatie met de familie, met onze partner, met de kinderen, en met de hele wereld. Ik wens u allen veel succes toe!

From a “Talk About a New Life” #19, 2/02/12

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed