Hij Zei Niet: Een Dwaas Of Een Rechtvaardige

Dr. Michael LaitmanEen mens heeft de kracht niet om zijn egoïsme te willen corrigeren, maar als hij mensen om zich heen heeft die ernaar verlangen om zichzelf te corrigeren en als deze mensen aardig voor hem zijn, ontvangt hij van hen de kracht om zijn egoïsme te overwinnen en wordt hij vervuld met hun verlangens, met het doel dat zij hebben en met de kracht van hun geest. Dankzij zijn houding naar en zijn respect voor deze mensen, ontvangt hij nieuwe verlangens en aspiraties.

From Baal HaSulam, Shamati #99

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: