Het Is Tijd Voor Spirituele Actie!

Dr. Michael LaitmanAl duizenden jaren lang zet onze ontwikkeling zich voort op de minerale, vegetatieve en animale niveaus, die verre van eenvoudig zijn, omdat ze gebaseerd zijn op het breken van de eerste spirituele entiteit (de mens), namelijk op de gebroken zielen. Sinds het moment dat ze gebroken waren, bevat elk gebroken element alle andere in zich. Elk deeltje kreeg een kans om te leven: om te ontvangen en te geven, om op te nemen en af te geven.

Elke vorm van bestaan is voortgekomen uit twee krachten: ontvangen en geven. Het verlangen naar plezier in zijn zuivere vorm kan niet op zichzelf bestaan. Het heeft een kracht nodig die er tegenover staat, namelijk het verlangen om te geven.

Zo ontwikkelt de materie (het verlangen) zich, totdat deze materie de menselijke (sprekende) fase bereikt, die zich op zijn beurt ook begint te ontwikkelen. Het niveau van de menselijke ontwikkeling heeft een speciale ‘behandeling’ nodig, in die zin dat het een hogere intensiteit van spirituele kracht nodig heeft. Daarom vormde zich een bepaalde groep mensen met de naam ‘Israel’, de letterlijke vertaling van het woord ‘Israel’ is: ‘Yashar-El’: ‘rechtstreeks naar de Schepper’.

Nadat zij Babylonië hadden verlaten, daalde deze groep mensen af naar Egypte om nog meer krachtige verlangens te ontvangen, terwijl zij zich nog in een staat van grote aspiratie bevonden. Dit werd de ‘Egyptische ballingschap’ genoemd. Nadat zij nog een extra deel verlangen om te ontvangen hadden gekregen, werd aan deze groep de kans gegeven om dit verlangen om te vormen tot het verlangen naar liefdevol geven.

In die tijd bevonden de naties van de wereld zich op een gemiddeld niveau, van waaruit deze specifieke groep mensen viel naar een niveau van ‘min vierhonderd (400) jaar, dit is de betekenis van de ‘Egyptische ballingschap’’. Hun val bestond uit 400 niveaus in overeenstemming met de complete cirkel van ontwikkeling: de vier fasen van Direct Licht.

In Egypte verkreeg de groep extra verlangen en samen met dit extra verlangen verlieten zij Egypte, zij ontvingen de Torah, en stegen op tot het niveau van de Eerste Tempel. Deze Tempel werd echter verwoest en verdween, de Tweede Tempel werd gebouwd, maar ook deze werd vernietigd. Hierdoor zonk de groep naar de diepte van de laatste (huidige) ballingschap, waarin wij ons nu allemaal bevinden.

De diepte van de val die heeft plaatsgevonden tijdens de Egyptische slavernij, is gelijk aan het niveau ten tijde van het bestaan van de Tempels. Al het bovenstaande heeft plaatsgevonden om ons te laten vallen van het niveau waarop we eerder waren, naar een staat van volledig gebroken zijn (ballingschap), die tot nu toe voortduurt. De lage staat, waarin wij ons op het ogenblik bevinden, is zo diep dat we eenvoudigweg niet dieper kunnen vallen. Van hieruit kunnen we, samen met de andere naties, opstijgen en onze correctie voltooien.

Elke spirituele daad veroorzaakt fysieke gevolgen in deze wereld. Daarom is het noodzakelijk om tijdens de hele periode van ballingschap te blijven werken in deze fysieke wereld. Ballingschap betekent afscheiding van spiritualiteit en het onvermogen om ook maar één spirituele handeling tot stand te brengen. Maar omdat we fysiek handelen en egoïstische verlangens najagen die door ons lichaam worden gedicteerd, in plaats van door onze ziel, zijn we nog bezig met voorbereidend werk, dat verbonden is aan de periode van ballingschap.

De laatste ballingschap komt ten einde en dan moeten we allemaal de overgang naar de vrijheid maken. Het verschil tussen ballingschap (Galut) en bevrijding (Geula) bestaat slechts uit één letter, de ‘Aleph’, die staat voor de ‘openbaring van de Schepper’. Dit betekent dat we de hogere wereld moeten bereiken, om de staat te bereiken waarin de Schepper het gehele universum vult.

De werkelijkheid waarin we nu leven, zal blijven bestaan. Het enige wat we zullen doen is het hogere Licht toevoegen – de kracht van liefdevol geven – aan de gevoelens en gedachten die wij hebben. Zij zullen de hele wereld vullen, waarin we de hogere werkelijkheid zullen ontdekken, omdat we andere, gecorrigeerde eigenschappen zullen verkrijgen.

Dan zullen we de essentie van het voorbereidende werk begrijpen, wat we eerder deden door in de fysieke wereld de geboden te vervullen, omdat we niet in staat waren om het op een andere manier te doen, want we waren nog in ballingschap. Dus, nadat wij konden terugkeren naar het fysieke land Israel, is het onze huidige taak om op te stijgen naar het spirituele land (verlangen) Israel.

Er staat geschreven: “Elke daad laat een afdruk achter”. Dit geldt zelfs voor fysieke handelingen, want daar bovenop bouwen we aan spirituele handelingen. Vorige generaties moesten fysiek werk verrichten in deze wereld, het is onze taak om spiritueel werk te doen. Daarom concentreren we ons alleen op het spirituele werk: onze menselijke intenties en verlangens, onze houding ten opzichte van verhulling en openbaring en ten opzichte van de eigenschap van geven, die we spoedig kunnen verkrijgen.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/30/12, The Zohar

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed