Het Is Een Lange Weg Terug Naar Huis

Dr. Michael LaitmanVandaag de dag hebben we te maken met een ernstige economische crisis die ons zal helpen om te ontdekken, dat wij onszelf in verwarring hebben gebracht door ons onbeperkte verlangen naar rijkdom, controle en technologische vooruitgang en dat wij onszelf in een val hebben gebracht. Wij lopen rondjes als een hamster in een rad en we hebben het gevoel dat we voortdurend meer en meer producten, waaraan eigenlijk geen behoefte is, moeten produceren.

Maar de natuur perst ons samen binnen één cirkel en laat ons zien dat we moeten gaan leven als één harmonieuze familie, die alleen de normale basisbehoeften nodig heeft en geen excessen. Dit betekent dat we het niveau van redelijke, verstandige consumptie moeten bereiken. Natuurlijk heeft een mens kleding, voedsel, medische zorg, veiligheid en een baan nodig. Maar hij hoeft niet op iedere advertentie in te gaan, die – in het belang van de winst van iemand anders – hem ervan wil overtuigen dat hij deze zinloze producten werkelijk nodig heeft, en hem voortdurend nieuwe dingen aanbiedt om zijn verlangen ernaar te stimuleren.

Er moet een einde aan deze jacht op bezit komen en we beginnen nu al te merken, dat de wereldwijde productie achteruit loopt. Ten gevolge hiervan verliezen veel mensen hun baan en komen ze op straat terecht. Het aantal werklozen loopt in de miljoenen en groeit met de dag over de hele wereld. Deze trend zal zich voortzetten.

Ik ben ervan overtuigd, dat de crisis zijn weerslag zal hebben op het gezin en dit zal een omgekeerd proces veroorzaken. Vrouwen zullen geleidelijk aan terugkeren naar huis. Mannen zullen ook meer tijd besteden aan thuis. Het leven thuis zal meer in balans komen en de dwaze run, waarbij we de hele wereld willen verzwelgen, zal stoppen.

Dan zullen we het verlangen voelen om weer in een gezin te leven, niet zoals in het verleden, maar op een meer evenwichtige, rustige manier. De mens zal zich gaan bezighouden met zijn innerlijke ontwikkeling! Hij zal in balans met de natuur leven.

Eerst moeten we komen tot onderling evenwicht in onze relaties door betere contacten te leggen in de samenleving. We moeten dit doen, anders overleven we gewoon niet. De externe harmonie zal ons intern veranderen, ons rustiger en geduldig maken en ons leren hoe we onze gezinnen moeten opbouwen op basis van dergelijke contacten, zodat ‘liefde alle zonden bedekt’.

Dan zullen we toleranter kunnen worden en leren leven in een gezin, waar beiden vrij zijn, maar tegelijkertijd innerlijk verbonden met de echtgenoot. We zullen kinderen willen hebben in zo’n gezin en we zullen leren hoe we met hen om moeten gaan en hen de juiste opleiding geven in de geest van deze nieuwe mensheid.

Het is heel goed mogelijk dat nog niet iedereen dit heeft begrepen, maar de oude wereld bestaat niet meer. In de nieuwe wereld zullen we niet worden vervuld door rond te rennen van de ene plaats naar de andere en geld, status en mode na te jagen. We zullen voelen wat er achter al die leegte ligt en we zullen ook de vervulling voelen vanuit een hoger, volmaakt, subliem niveau, dat ons een gevoel van grote harmonie geeft.

We zullen een meer innerlijke werkelijkheid waar gaan nemen, de harmonie die in de natuur bestaat, en dat alles dankzij het feit dat we ons verbinden met anderen, in wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Niemand van ons heeft ooit gevoeld wat ware vervulling is! Zijn we er ooit in geslaagd om voldoening te vinden in onze jacht naar rijkdom, eer, controle en kennis? Heb je ooit kunnen stoppen en zeggen: “Nu ben ik gelukkig en ik hoef niets anders meer?” Zo’n moment is er nooit geweest. We blijven maar rennen, maar we kunnen onszelf niet vervullen.

Nu staan we op het punt om naar het volgende niveau van ons bestaan op te stijgen en te ontdekken waar een mens blij van kan worden en waardoor hij vervuld kan worden. We zullen vervuld worden door de juiste onderlinge connecties te bereiken, want in de juiste connecties en de onderlinge verbinding zullen we de eenheid van de natuur ontdekken. Dit is een gevoel van liefde dat tot nu toe niemand heeft gekend. Ik zal blij worden van mijn goede houding naar anderen, van mijn liefde voor anderen en mijn verlangen om aan hen te geven. Als iedereen op deze manier met anderen omgaat, zal iedereen met dit gevoel van liefde vervuld worden.

Er is maar heel weinig voor nodig om dit te bereiken: we moeten alleen leren hoe we dit moeten doen! We hebben alles wat we nodig hebben: de methode en het systeem van integrale educatie, dat iedereen kan onderwijzen. Het is een oude methode die al eeuwenlang bestaat en pas in onze tijd naar buiten komt, omdat de wereld zich in een situatie bevindt, waarin het van cruciaal belang is geworden voor haar voortbestaan.

From KabTV’s “A New Life” Episode19, 2/2/12

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: