Europa: De Nieuwe Economische Realiteit

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van Bloomberg Businessweek): “Het is net na lunchtijd op een druilerige dag in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer, de rij mensen die staan te wachten om hun tas te vullen met gratis rijst, sap, aardappelen en brood, wordt steeds langer.

“Deze markt is één van de 135 voedselbanken in Nederland waar mensen proberen te overleven met minder dan € 180 ($ 234) per maand, de grens om in aanmerking te komen voor steun. De organisatoren zeggen, dat de vraag naar de dienstverlening in het eerste kwartaal met 20 procent is gestegen.

“Europeanen veranderen overal van baan, van huis en van gewoonten om zich aan te passen aan lagere inkomsten, verschuivende markten en de vertraging van de economie.

“De crisis staat nu voor de deur in de landen die voorheen als onkwetsbaar werden beschouwd, zoals Nederland.

“De rijen zullen steeds langer worden als meer mensen hun baan verliezen en moeite hebben met het betalen van hun huur of de hypotheeklasten,” zegt Piet van Diepen, een bestuurslid van de voedselbank.

“In Nederland krijgen meer dan 23.000 mensen hulp van de voedselbank,” zegt hij. De aantallen worden ook steeds groter in landen zoals Groot-Brittannië, waar uit de cijfers van deze maand bleek, dat de economie is teruggevallen in een recessie, samen met de grootste bezuinigingen vergeleken met de 10 grootste EU-landen.”

Mijn Commentaar: Dit zou een aanleiding kunnen zijn om deze mensen naar cursussen over integrale educatie te sturen. Binnen een paar maanden zou het gezicht van Europa kunnen veranderen. Sociale verhoudingen, wederzijdse verantwoordelijkheid, communicatie en het gevoel een gemeenschap te zijn, zouden leiden tot gelijkvormigheid aan de fundamentele wet van de natuur: eenheid en samenwerking.

Dan zouden we merken, dat de sociale en politieke spanningen afnemen, en we zouden nieuwe mechanismen ontdekken om het maatschappelijk leven te reguleren. Zoals Baal HaSulam schrijft: het land dat beslist om het systeem van een verenigde maatschappij te implementeren door de educatie van haar burgers, zal uitgroeien tot het meest welvarende land in de wereld en in een paar maanden tijd tot een voorbeeld.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed