Drukte Over Kabbalah

Vraag: Wilt u alstublieft het verschil uitleggen tussen uw Kabbalah en de Kabbalah van Rav Berg?

Antwoord: Zelfs Rabash (Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag, de oudste zoon van Baal HaSulam, zijn discipel en opvolger) becommentarieerde dit. Berg heeft de Kabbalistische termen hassidut en mystiek met elkaar gecombineerd. Hij heeft hier een mengsel van gemaakt dat een mens kalmeert, maar hem niet verandert, terwijl Kabbalah bedoeld is om het menselijk egoïsme te corrigeren.

Alle adviezen en de begeleiding van de School van Berg brengen niet meer dan psychologisch comfort om het leven gemakkelijker te maken en hoop te geven, maar dit leidt niet tot correctie, tot de onthulling van de Schepper aan de mens.

Zelfs zijn definitie van Kabbalah is geheel verschillend van die van ‘zijn leraar’ Baal HaSulam. Maar het is gemakkelijk om dit te verkopen aan de massa, evenals de dingen die hij verkoopt, waarvan hij beweert dat zij zelfs nog meer kracht hebben dan wat op psychologisch gebied geleerd kan worden.

Zijn houding tot wat gebeurt is de volgende: een mens moet zich aangenaam voelen in deze wereld en het kwaad uit de weg gaan, maar zoals wij weten komt dat van de Schepper, zodat wij tot correctie ervan komen in onszelf.

Dat wil zeggen dat je – in plaats van zelfcorrectie en de onthulling van de Schepper door je eigen inspanning – het advies krijgt om de hindernissen te verwijderen, die de Schepper je geeft met het doel om je dichter bij Hem te brengen. Je wordt aangemoedigd om in vrede te leven. Dit is hetzelfde als kwakzalverij of wat een religie je wil doen geloven, maar het behoort absoluut niet tot Kabbalah: de wetenschap van de correctie van het egoïsme, om te komen tot liefhebben van de ander zoals jezelf en zo aan de Schepper gelijk te worden.

From Baal HaSulam’s articles: “The Essence of the Wisdom of Kabbalah,” “The Essence of Religion and Its Purpose

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed