Agenten en Dieven

Dr. Michael LaitmanVraag: Er zijn allerlei verenigingen en openbare instellingen: de politie, het leger, leraren, etc. Er is echter ook een daarvan afwijkende instelling die niet wordt erkend, maar wel bestaat: de criminele wereld, die leeft volgens zijn eigen wetten.

Betekent het integrale systeem dat u voorstelt de opbouw van een nieuwe instelling?

Antwoord: Nee, we stellen een integrale methodiek voor en nemen al deze instellingen als noodzakelijke elementen hierin op. Laat al deze instellingen, inclusief de criminele wereld, bestaan, als ze nodig zijn voor de maatschappij, daardoor zal de maatschappij zich zuiveren, beschermd worden, of omgekeerd: veranderen. Er is plaats voor alles in de maatschappij, wat het ook is. Er zijn agenten en dieven. Het één kan niet zonder het ander.

Het onderwijs in integrale educatie heeft trouwens met succes plaatsgevonden in gevangenissen in de Verenigde Staten. Gevangenis autoriteiten zijn er heel blij mee, ze accepteren al ons materiaal en schrijven dankbare brieven. Stel je voor dat je een bedankbrief ontvangt van de directeur van een gevangenis van 5000 gevangenen!

Het gevangenispersoneel ziet gevangen geleidelijk veranderen in mensen, ze worden niet meer als beesten gezien. Juist in gevangenissen worden mensen grof behandeld. Binnen een paar weken kunnen de omstandigheden daar elk normaal mens net zo laten worden als de anderen, want iedereen wordt door de omgeving beïnvloed. Hier vindt nu juist een wonder plaats: de situatie wordt plotseling stabiel, ongedwongen, gemakkelijk. Geweld en allerlei andere problemen verdwijnen.

Daarom willen wij alle sectoren van de maatschappij erbij betrekken. Het maakt voor ons geen verschil of je een dief bent of een politieagent. Het enige wat voor ons van belang is, is dat je een cursus integrale educatie volgt en op een andere manier functioneert binnen jouw ‘instelling’, jouw gemeenschap. Zo zullen alle structuren, van de legitieme tot de criminele, gaan veranderen.

Wij vertellen hen niet hoe zij veranderingen moeten aanbrengen binnen structuren. De hele omgeving zal veranderen doordat mensen innerlijk veranderen. Net zoals het menselijk egoïsme allerlei instellingen creëerde, van legaal tot crimineel, zal integrale educatie alles veranderen.

From a “Talk on Integral Upbringing” 5/20/12

One Comment

  1. Dear Rav,

    Contemplating over this article I had a dream and realized that criminal organisations have two main atributes they run their practise on. 1 is unity between the members (having one goal and strong intention). 2. an extreem desire to receive for self interest.

    How do you think criminals in such organisations can be moved to change their strong second attribute into a desire to recieve to bestow? Which is in my understanding our perceiption of creating a succesfull way to form unity amongst the human society. Or do I overlook something here?

    A warm greeting of the heart, Robert.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed