De Natuur Kan Ermee Omgaan: Geef De Natuur Een Kans

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van EurekAlert): Misch, een onderzoeker en professor aan de Ohio State University op het gebied van milieu en natuurlijke hulpbronnen, heeft leiding gegeven aan een vergelijkend onderzoek tussen het gedrag van twee experimentele moerassen op de campus: één moeras werd in 1994 beplant met moerasvegetatie en het andere werd met rust werd gelaten, daar konden planten en dieren zich vrij ontwikkelen.

“De twee moerassen bevatten nu bijna hetzelfde aantal plantensoorten, bijna 100 soorten meer dan er 15 jaar geleden waren. Toen de twee moerassen werden aangelegd, hebben de onderzoekers 13 gangbare moerasplanten in het ene moeras geplant en hebben ze het andere moeras op een natuurlijke wijze tot ontwikkeling laten komen. Er werd voortdurend water uit de nabijgelegen Olentangy rivier in de beide moerassen gepompt, met een snelheid, die stromend water nabootste van een zoetwater rivier die door een moerasgebied stroomt.”

Mijn Commentaar: Dit alles bewijst, dat de oorspronkelijke voorwaarden niet van belang zijn. Het is het belangrijkste om de moerassen op een natuurlijke wijze te laten ontwikkelen. We hebben de mogelijkheid om naar de natuur terug te keren: als wij de natuur met rust laten en ons beperken tot het minimum dat we nodig hebben om te leven, zullen we over een paar jaar weer in een gezonde wereld leven.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed