“De BRIC-landen Zijn Niet Minder Kwetsbaar Voor Globale Risico’s”

Dr. Michael LaitmanMening (van Reuters): “Risicoanalyse bureau Maplecroft heeft gezegd dat hun Globale Risico Atlas, die potentiële destabiliserende factoren belicht binnen de belangrijkste groei economieën van de wereld, heeft aangegeven dat Brazilië, Rusland, India en China niet minder gevoelig zijn voor potentiële onveiligheid of economische schokken dan in voorgaande jaren ….

“Voor sommige landen hebben de regering en de hervormingsmaatregelen geen gelijke tred gehouden met de economische groei, waardoor ze kwetsbaar zijn gebleven voor risico’s, zoals terrorisme of klimaatverandering, zo bleek uit het onderzoek.

“Volgens het rapport behoren India en Rusland tot de 41 landen die geclassificerd zijn als landen met een ‘hoog risico’, met een slecht bestuur, systematische corruptie en met name terrorisme als gevaar.

“Inmiddels is ook China blootgesteld aan veiligheidsrisico’s en wordt het ingedeeld bij ‘middelgrote risico’s’ door de kansen op sociale en politieke onrust op nationale schaal, aldus het rapport.

“Brazilië, dat ook ingedeeld is bij het ‘middelgrote risico’, wordt beschouwd als het minst gevoelig voor de mondiale risico’s van de vier BRIC-landen, mede dankzij de stabiliteit van de politieke structuur en de staat van goed bestuur.”

Mijn Commentaar: De crisis is mondiaal en zal daarom niemand sparen, uiteindelijk zal de crisis leiden tot de noodzaak voor alle landen om hun doelstellingen en ontwikkelingsprogramma’s te wijzigen en de materiële ontwikkeling van de consumptiemaatschappij te vervangen door een samenleving met een redelijke consumptie. In plaats van levensvervulling na te jagen door te shoppen, moet men vervulling zoeken in datgene wat zich ‘boven ons leven’ bevindt, in dat waar een mens onbewust naar zoekt.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed