Watertekort In China

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit Shanghaiist): “Chinese functionarissen hebben ervoor gewaarschuwd, dat de op een na grootste economie van de wereld met acuut watertekort wordt geconfronteerd en dat het probleem dagelijkse groter wordt, aldus de China News Service.”

“De Vice-Minister van het ministerie van Chinese Water Voorraden, Hu Siyi, heeft gezegd, dat China’s watervoorraad per hoofd van de bevolking, slechts 28% van het wereldwijde gemiddelde bedraagt. Hij sprak hierover tijdens een persconferentie die werd georganiseerd door het Voorlichtingsbureau van de regering.”

“Tweederde van de Chinese steden heeft te maken met tekort aan water en nog eens 300 miljoen mensen op het platteland kunnen niet aan schoon drinkwater komen.”

“Afgezien van het watertekort, heeft de vice-minister drie andere problemen genoemd, die het land moet zien op te lossen: een slechte watervoorziening en te dure projecten voor het opslaan van watervooraden, die hebben geleid tot een reeks ecologische problemen en toenemende vervuiling.”

“Peking probeert nu om het probleem aan te pakken door consumptiebeperking en door controle uit te oefenen op de verontreiniging en op de watervooraden.”

Mijn Commentaar: China realiseert zich nu beter hoe het kwaad van de industriële ontwikkeling doorwerkt en zal zich genoodzaakt voelen om de productie te beperken en de gevolgen ervan te dragen. Hierdoor zal China op zoek gaan naar een nieuwe benadering ten aanzien van de ontwikkeling van het land: integrale, gelijke verdeling en balans met de natuur. Zelfs in zo’n grote maatschappij kan dit alleen worden bereikt door middel van verplichte, universele, integrale educatie.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: