Terugkeer Naar De Natuur

Dr. Michael LaitmanVraag: Wie moet er lesgeven aan een groep vrouwen: een man of een vrouw?

Antwoord: Een man. Een vrouw kan hierin geen lesgeven. Ze kan zijn assistent zijn, maar dat ook niet altijd. In ieder geval is het zo, dat het oerbeeld van de leraar, de instructeur, de leider, een man is.

Vraag: Waaruit moeten de praktische lessen voor de vrouwen bestaan? Moeten de vrouwen over de mannen praten?

Antwoord: Er wordt heel weinig tijd besteed aan praten over de mannen of over zichzelf. Dit bestuderen zij op een objectieve manier.

Wij proberen alleen om lessen voor hen samen te stellen en verder gezamenlijke activiteiten te beperken, zodat we voorkomen dat zij innerlijk met elkaar vermengd raken of dat zij zich daartoe gedwongen of verplicht zouden voelen. Ons hele systeem is integraal, uitsluitend gebaseerd op bewustwording. Zonder bewustwording komt een mens niet verder. Zijn of haar ontwikkeling is uitsluitend afhankelijk van het niveau van verwerkelijking van het eigen verlangen naar innerlijke vooruitgang en persoonlijke verandering.

Daarom beginnen vrouwen langzamerhand innerlijk werk te doen, uitsluitend afhankelijk van wat zij van het materiaal begrijpen, en niet gebaseerd op hun onderlinge contact. Als zij in de groep zijn, gaat het alleen over het bespreken van het materiaal, maar nooit vanuit persoonlijk perspectief, zoals in de mannengroep.

Commentaar: Tegenwoordig hebben wij met vermenging van mannelijke en vrouwelijke rolpatronen te maken. Waar u nu over spreekt, gaat over het verleden dat wij al lang achter ons hebben gelaten.

Antwoord: Nee, de moderne vermenging van rolpatronen is kunstmatig. Het is niet natuurlijk, maar opgelegd. En mensen kunnen zich gemakkelijk leren ontdoen van de dingen, die hen tegenwoordig opgelegd worden. We zien, dat alles wat we tegenwoordig om ons heen zien, oppervlakkig is en buitenkant. Het feit, dat vrouwen op mannen zijn gaan lijken, zowel innerlijk als uiterlijk, is nu juist een uiting van gemuteerd egoïsme.

Ik denk dat wij daar niet mee mogen spelen, wij moeten juist terugkeren naar de natuur. Als wij ons willen ontwikkelen naar harmonie met de natuur, moeten wij onder geen beding de richting opgaan die de maatschappij ons tot nu toe oplegt.

From a “Talk on Integral Education” #10, 12/16/11

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: