20 Aanwijzingen Dat Europa In Een Complete Economische Depressie Terechtkomt

Dr. Michael LaitmanMening (uit: The American Dream): “Men zal de komende jaren voelen, dat er in Europa belastingverhogingen en bezuinigingen worden doorgevoerd. De enorm grote economische welvaart, die nu wordt gevolgd door ongekend hoge bedragen aan schuld, zal leiden tot enorm grote economische problematiek.”

” De volgende 20 punten zijn aanwijzingen, waaruit blijkt, dat Europa in een complete economische depressie terechtkomt.”

# 1 Het werkloosheidscijfer voor mensen van 16 tot 24 jaar is 28 procent in Italië, 43 procent in Griekenland en 51 procent in Spanje.

# 2 Over het geheel genomen is de werkloosheid voor mensen jonger dan 25 jaar in de EU 22,7 procent.

# 3 Citigroup voorspelt dat de economie in Portugal dit jaar met 5,7 procent zal krimpen.

# 4 De totale schuld in Portugal (overheid, bedrijfsleven en consument) is gelijk aan 360 procent van het GDP (bruto binnenlands product).

# 5 De Griekse “recessie” gaat nu het vijfde jaar in.

# 6 De Griekse economie is in 2011 met 6 % gekrompen.

# 7 Er wordt voorspeld, dat de Griekse economie met nog eens 5 procent zal krimpen in 2012.

# 8 Het totale werkloosheidscijfer in Griekenland is nu 18,5 procent.

# 9 In Griekenland zijn 20 procent van alle winkels definitief gesloten.

# 10 Het aantal zelfmoorden in Griekenland is met 40 procent gestegen in slechts 12 maanden tijd.

# 11 Volgens het IMF is de hoeveelheid schuld, die door de Griekse regering is opgebouwd, gelijk aan ongeveer 160 procent van het GDP.

# 12 In totaal zijn er nu meer dan 5 miljoen werklozen in Spanje.

# 13 Oninbare kredieten in Spanje bereikten onlangs een lengte van 17 jaar.

# 14 De totale werkloosheid in Spanje is nu maar liefst 22,8 procent.

# 15 Het aantal inbeslagnames van onroerend goed in Spanje, is het afgelopen jaar gestegen met 32 procent.

# 16 Wanneer de totale schuld, die de Italiaanse regering opnieuw moet financieren in 2012, wordt toegevoegd aan hun geplande begrotingstekort, komt het totaal op ongeveer 23,1 procent van het Italiaanse GDP.

# 17 De productie in de eurozone is voor de vijfde maand achtereen teruggelopen.

# 18 De Britse economie is uitbesteed tijdens het 4e kwartaal van 2011.

# 19 De Duitse economie is uitbesteed tijdens het 4e kwartaal van 2011.

# 20 De Baltic Dry Index, vaak gebruikt als een graadmeter voor de gezondheid van de wereldeconomie, is gedaald met maar liefst 61 procent sinds oktober.

” De Economische somberheid verspreidt zich langzamerhand als een donkere wolk over heel Europa. Enkele van de sterkste economieën in Europa beginnen echter nog maar pas in te krimpen. Andere zitten al in de greep van een enorme economische pijn. Een groot deel van de EU zit nu al in een economische depressie …. Aangezien de zaken uit elkaar beginnen te vallen in Europa, wordt het politieke getouwtrek nog heviger. ”

Mijn Commentaar: De correctiemethode voor de mens en de wereld, bevestigt de noodzaak om in totale wanhoop te geraken, omdat de mens niet in staat is om zijn situatie te veranderen. Alleen dan krijgt hij zicht op de oplossing en wordt deze duidelijk: de overgang naar een nieuw systeem van integrale, sociale en nationale verhoudingen (het principe van garant staan voor elkaar).

Als men zich bewust wordt van de bedoeling van de natuurlijke wet van sociale ontwikkeling naar een verenigde, integrale vorm van samenleving en men deze kennis verspreidt, kan dat het gevoel van de noodzaak om onszelf te corrigeren en te veranderen versnellen, voordat er een dramatische situatie ontstaat. Dan kan “het geneesmiddel al in een vroeg stadium van de ziekte ingenomen worden.”Hoe kunnen we mensen bereiken?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed