De Grote Depressie Van De 21e Eeuw

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van het Centrum voor Onderzoek over Globalisering): “De uitbreiding van het wereldkapitalisme (globalisering) was afhankelijk van een wereldwijde, goedkope arbeidseconomie.”

“De ontwikkeling van de industriële vestigingen in de Derde Wereld heeft geleid tot de verplaatsing van bedrijven naar deze landen, wat ontslagen tot gevolg had en de definitieve sluiting van een groot aantal productieve industrieën in de ontwikkelde landen.”

“Door de afwezigheid van een doeltreffende, nationale regelgeving, heeft deze steeds intensievere aanpak van de beperking van arbeidskosten geleid tot een dramatische vermindering van de consumptiecapaciteit van de maatschappij.”

“De exploitatie van het enorme aantal arbeidskrachten in China, India en elders – en de diefstal en overdracht van miljarden van het ex-communistische Rusland en het ‘neo geliberaliseerde’ Zuid-Amerika – heeft de schatkist van oude financiële instellingen gevuld.”

“Grote overschotten aan winsten zijn verspild aan financiën, onroerend goed en verzekeringen en gaven het kapitaal een grotere sociale en politieke macht. Dit heeft de arbeidsorganisatie verzwakt, waardoor de onderhandelingskracht en de multiplicatieve winst verminderd is.”

“De staat en het staatsbeleid werden het middel toen overheidsbedrijven, land, geldmiddelen en banken werden geprivatiseerd.”

“Deze speculatieve aanval, de wereldwijde wedloop om zich rijkdom toe te eigenen door middel van financiële manipulatie, is de drijvende kracht achter de crisis.”

“Het onvermogen van het kapitalistische systeem om het kapitaal te herinvesteren op productieve wijze, heeft geleid tot een grootschalige groei van kapitaal voor speculanten in velerlei vormen”

“De winsten werden vergroot via opgeblazen vastgoed op basis van uitgebreid krediet, hoog opgelopen schulden en volslagen frauduleuze ‘financiële instrumenten’.”

“Onroerend goed speculatie werd uitgebreid tot de arbeidersklasse toen de werknemers in loondienst hun voordeel deden met gemakkelijk af te sluiten leningen, om zo mee te doen met de speculatiegekte, gebaseerd op de ideologie van onomkeerbare stijgende huiswaarden.”

“Nadat zij de financiële neergang hadden veroorzaakt, hebben zij de financiële meevallers geïncasseerd door de borgsommen, die onder Bush en Obama aan de banken verschaft waren. Dit heeft hun controle op de reële economie bevorderd, door het opkopen en verkrijgen van reële economische reserves; toen de meest winstgevende bedrijven instortten, moesten de geld managers de brokken lijmen.”

“De Bush / Obama bailout maatregelen zullen bijdragen aan een verdere destabilisatie door de overdracht van grote hoeveelheden geld – op kosten van de belastingbetalers – aan private investeerders, wat een spiraalvormige overheidsschuld ten gevolge heeft en een ongekende centralisatie van de macht van de banken.”

“Staatsbezittingen en alles wat onder de bevoegdheid van de staat valt, komt in aanmerking voor privé overname, vanwege de vraag van het financiële establishment naar herstructurering en privatisering van staatsbezittingen.”

“We hebben te maken met een grootschalig kredietproces, dat niet eerder in de geschiedenis heeft plaats gevonden.”

Mijn commentaar: Dit alles moet ontploffen en de uitkomst is afhankelijk van de mate waarin men zich bewust is van wat er gebeurt. Zonder twijfel, moet het hele systeem van sociale en economische verhoudingen opnieuw worden gebouwd. Maar dit is onmogelijk te bereiken zonder een volledig nieuwe benadering van de betekenis van het bestaan van de maatschappij: in het belang van accumulatie en consumptie (een denkbeeldige vervulling door rijkdom) of in het belang van morele ontwikkeling (een gevoel van wederkerigheid en liefde).

De Natuur (de evolutionaire ontwikkeling van mensen en samenleving) spoort ons aan tot eenwording. De bewustwording van deze noodzaak maakt een soepele overgang naar een nieuw niveau van bestaan mogelijk. Zal de mensheid dit begrijpen?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed