Er Is Maar Eén Oplossing: Volledige Integratie

Dr. Michael LaitmanMening: (de Franse President Nicolas Sarkozy): “Hij (Sarkozy) zei, dat het in Frankrijk en in elk ander land van de eurozone noodzakelijk is om een ​​’gouden regel’ voor het bereiken van evenwichtige begrotingen in de grondwetten vast te leggen en om een strengere fiscale discipline af te dwingen, omdat het blok ernaar streeft om zichzelf te hervormen, anders blijft het achter.”

Europa is niet langer een keuze. Het is een noodzaak. Maar de crisis heeft haar zwakheden en haar tegenstrijdigheden aangetoond. Europa moet opnieuw bedacht worden,” zei Sarkozy.

“Laten we er onze ogen niet voor sluiten, Europa kan worden weggevaagd door de crisis als ze er geen grip op krijgt, als ze niet verandert,” zei hij en hij waarschuwde ervoor, dat een ineenstorting van de euro de schuld van Frankrijk onbeheersbaar zou maken en het spaargeld van de mensen teniet zou doen.

‘Sarkozy zegde toe, dat de hervorming van Europa een hechtere intergouvernementele samenwerking zou betekenen en niet het afstaan van de controle aan een supranationaal orgaan.” (Bron: Reuters)

“De hervorming van Europa is geen mars naar supranationaliteit.” … “De integratie van Europa zal de intergouvernementele weg gaan volgen, omdat Europa het nodig heeft om strategische, politieke keuzes te maken.” (Bron: Reuters)

Mijn Commentaar: Natuurlijk is het noodzakelijk om een grotere integratie na te streven, zoals de tijden dat vragen. De wereld wordt steeds hechter, terwijl landen en mensen dat niet zijn en het gebrek aan evenwicht in de samenleving met betrekking tot de natuur,  zich gemanifesteerd heeft als een crisis: een maatschappelijke crisis, geen financiële, enzovoort. Zodra de Europese Unie de beslissing zal nemen om zich volledig te verenigen en aan dit lange proces te beginnen, zullen we voelen hoe de crisis afzwakt en zullen we nieuwe kansen zien.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: