De Wereld Heeft Ons Nodig

Dr. Michael LaitmanIn het gemeenschappelijke verlangen, dat de gehele mensheid omvat, vinden er voortdurend grote verschuivingen en unificaties plaats. Dit systeem leeft en ontwikkelt zich, alles daarin verandert en vermengt zich voortdurend, zoals de golven van de zee. Daardoor gaan veel mensen erin mee, naderen het en verwijderen zich vervolgens van het hoogste Doel.

We moeten een massa mensen samenbrengen (niet kwantitatief, maar kwalitatief), die werkelijk de eigenschap van geven willen bereiken, de eigenschap van de hoogste Wereld, de innerlijke kracht die het universum vormt, samen met de kracht van ontvangen, de enige kracht die in onze wereld werkt. Ik geloof dat we dit punt hebben bereikt, en niet omdat we zo sterk en bijzonder zijn, maar omdat de wereld dit nodig heeft. Baal HaSulam schreef, dat wat hij bereikt heeft plaatsvond, omdat de wereld behoefte had aan de openbaring van de methode van correctie, en niet omdat hij zo bijzonder was.

Hetzelfde doet zich vandaag de dag voor. Na Baal HaSulam kwam Rabash, daarna ik, en nu komen jullie. Deze hele keten bestaat alleen, dankzij het feit dat de wereld het ‘dieptepunt‘ al heeft bereikt en in een complete crisis verwikkeld is.

De crisis is extreem complex en vreselijk. We zien het niet, we worden er slecht over geïnformeerd en we weten bijna niets. Als we zouden luisteren naar wat leraren, beleidsmakers en verschillende organisaties en instituten zeggen, zouden we naar adem snakken door de afschuw van de bedreigende situatie, waarin we ons bevinden.

Deze feiten bewijzen, dat de wereld werkelijk de hoogste Kracht en Zijn correctie nodig heeft, er is geen andere manier. Dit wordt elke dag meer en meer onthuld. In de komende twee maanden zullen we in een grote financiële crisis terecht komen en zullen we de catastrofe van Europa zien, en de komende twee jaar zal er een enorme ecologische catastrofe plaatsvinden. De winter, die begonnen is, zal heel veel ‘verrassingen’ brengen.

Dit alles zal de mensheid ertoe dwingen de vraag te stellen naar het besturende Systeem, de besturende Kracht, en naar wat gedaan kan worden aan onze eigen staat en de staat van de wereld in omstandigheden waarin niets helpt. En dan zal men gedwongen worden om te horen wat wij hen te zeggen hebben.

De wereld heeft ons dus nodig, daarom krijgen we aandacht van Boven. We worden tot een groep gevormd, tot een kracht, een systeem, dat in staat zal zijn om een voorbeeld te zijn en de wereld te vertellen over de manier, waarop we onszelf correct in evenwicht brengen met de hoogste besturende Kracht. En in deze harmonie verkrijgen we het absolute bestaan.

De wereld zal deze vraag aan zichzelf gaan stellen. Ondanks de problemen met voedsel, warmte, veiligheid en andere dingen die nodig zijn om te leven, zal de wereld steeds meer vragen naar de betekenis van zijn bestaan. Wanneer een mens zich slecht voelt, vraagt hij immers niet naar hoe hij weg kan rennen van zijn problemen of hoe hij zich kan aanpassen, maar zoekt hij naar de oorzaak van het lijden, de betekenis ervan, en waarom hij deze problemen eigenlijk heeft.

We kunnen er heel snel op rekenen, dat naast verschillende revoluties en protesten die in allerlei landen vandaag de dag plaatsvinden, er een nieuwe golf in de wereld zal oprijzen, die gaat over de zin van het bestaan van de mens, die zo klein en hulpeloos is ten opzichte van de Natuur en van wat hij zelf heeft geruïneerd in de wereld. We zullen zien, dat we een speciaal doel en een hoge bestemming hebben en dat we daarom voortgedreven worden.

Zo is het altijd gegaan. Als er geen noodzaak geweest zou zijn voor correctie in het oude Babylon, zou Abraham, een Babylonische priester, geen spiritueel leider  geworden zijn. En de hele spirituele stroom, alle religies en geloven, zijn juist afgeleid van zijn openbaring van de hogere Wereld.

We zullen nog gaan ontdekken hoezeer de wereld ons nodig heeft. We voelen het nog niet, maar we moeten ons er al op voorbereiden. Daarom leg ik zoveel nadruk op disseminatie (verspreiding).

Als we spreken over de intentie in het belang van de vriend en de groep, mogen we de wereld niet vergeten, omdat we nu de dragers zijn van de spirituele kennis, de spirituele methode. Ieder van ons moet zich verplicht voelen om deel te nemen aan de opvoeding van de mensheid.

From Sunday Virtual Lesson Series 11/27/2011

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed