Bedrijfsleven In De Integrale Wereld

Dr. Michael LaitmanDe wereldeconomie staat op het punt van mondiale veranderingen, die in wezen neerkomen op een onvermijdelijke, diepe en blijvende vermindering van de vraag. Dit betekent dat industriële bedrijven, die niet-noodzakelijke producten maken, geleidelijk zullen worden gesloten. Eerst zal dit de zwakke bedrijven raken, die een laag concurrentievermogen hebben in kwaliteit, productiviteit en innovatie.

De belangrijkste noodzakelijke verandering bestaat uit het verwerpen van het winstmotief, wat de doelstelling van het bedrijfsleven is. Winst zal een rol blijven spelen in het functioneren van bedrijven, maar het zal niet langer een doel zijn op zichzelf. De opdracht is belangrijk, het dienen van het doel.

Vandaag de dag is winst in elke branche het belangrijkste en wordt elke methode gebruikt om dat te bereiken. Winst wordt gebruikt om de wensen van een kleine groep mensen te vervullen.

Winst zou het gevolg moeten zijn van effectieve, economische, industriële activiteit en moeten dienen als maatstaf voor de doeltreffendheid ervan en er tevens voor moeten zorgen, dat ieder lid van de maatschappij zich boven de armoedegrens bevindt. Tegelijkertijd moeten bedrijven en de maatschappij inzien, dat de winst van elke onderneming wordt aangewend om de levensstandaard te verhogen tot het niveau, dat nodig is voor het bestaan, noodzakelijk voor het voortbestaan van de samenleving onder nieuwe voorwaarden.

Natuurlijk hebben aandeelhouders het recht om hun aandeel in de winst te krijgen, maar ze zullen ernaar streven om ondernemingen te ontwikkelen, die nodig zijn voor de samenleving. Hun investeringen zullen worden opgenomen in hun persoonlijke accounts en de samenleving en de publieke opinie zullen hen ondersteunen. Een percentage van de winst en de investeringen moet worden gebruikt voor de ontwikkeling van integraal onderwijs en opvoeding van de managers, aandeelhouders en werknemers van het bedrijf, omdat een succesvol bedrijf en een correcte algemene winstdeling vooral van hen afhangt.

In de integrale wereld passen alleen nieuwe zakelijke werkrelaties. Het stafpersoneel is een mechanisme voor controle, en het principe van de relatie ‘supervisor – ondergeschikte’ zal blijven bestaan, maar alleen binnen een systeem van vriendschappelijke verhoudingen, van gezamenlijk streven naar een gemeenschappelijk doel binnen het bedrijf, het land en de wereld.

Zo zal de belangrijkste doelstelling van ondernemers eruit bestaan om miljoenen mensen te betrekken bij de totstandkoming van een gemeenschappelijke toekomst: een maatschappij van wederzijds garant staan. Als gevolg van verplichte integrale educatie, zal iedereen, die zijn werk op deze waarden bouwt, de juiste resultaten bereiken. De vorming en ontwikkeling van de basiswaarden van werknemers moet de belangrijkste prioriteit worden voor ondernemers.

Omdat de motivatie van de mens niet langer gebaseerd zal zijn op materiële factoren, dankzij de steun van de gemeenschap, die alles verschaft wat nodig is voor het bestaan, moet de samenleving nieuwe methoden vinden om mensen te motiveren om effectief te werken, zoals het verlangen naar leiderschap ten dienste van de samenleving, maatschappelijke waardering, enzovoort. Geen enkele onderneming zal deel van het nieuwe, mondiale, economische systeem kunnen worden als het niet plaatsvindt door innerlijke, spirituele vernieuwing en transformatie en door de acceptatie van nieuwe basiswaarden.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed