Het Licht Van De Collectieve Ziel

Dr. Michael LaitmanEens waren we één ziel die verdeeld werd in een veelheid van egoïstische delen. Wat betekent dat? Hoe kunnen we terugkeren naar de oorspronkelijke staat? En welke kracht brengt de gebroken delen terug naar die oorspronkelijke staat?

Er is inderdaad maar één ziel in de wereld, zoals er geschreven staat (Genesis 2:7): ‘en in zijn neus blies Hij levensadem’. Dezelfde ziel bestaat in alle kinderen van Israel, in elk van hen volledig, zoals in Adam ha Rishon, omdat het spirituele ondeelbaar is en niet opgesplitst kan worden: verdeling is een eigenschap van fysieke ‘dingen’.

Maar door te zeggen dat er 600.000 zielen en zielenvonken verschijnen, lijkt het alsof die ene ziel verdeeld is door de kracht van het *lichaam van ieder mens. Met andere woorden, door het lichaam ontstaat er eerst een verdeling en raakt hij volledig verstoken van de luister van de ziel. Door de kracht van de Torah en de voorschriften wordt het lichaam gezuiverd en naar de mate van die zuivering schijnt de collectieve ziel over hem.

Baal HaSulam, Vruchten der Wijzen: 600.000 Zielen

*Noot: ‘lichaam’ is het egoïstische verlangen om te ontvangen

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed