Niet Hoger En Niet Lager, Maar Gelijk Aan Iedereen

Dr. Michael LaitmanWe worden het meest misleid en belet in ons werk door trots, waardoor we denken: “Ik los het wel op, ik heb alles onder controle.” We zien dit in de meest primitieve vorm in de gewone wereld als iemand anderen geen kansen geeft, maar probeert hen te ontlopen en niet bereid is om als gelijken met hen om te gaan.

We hebben echter open verhoudingen nodig waarbij ik niet probeer hoger of lager te zijn dan anderen. Lager dan anderen zijn is ook niet goed, omdat we dan niet als vrienden met elkaar kunnen omgaan. En natuurlijk kan dat ook niet, als je je opstelt als hoger.

Het is nodig om absoluut evenwaardig te zijn – dat betekent: stoppen met je eigen ik te voelen! Ik voel mezelf alleen, als ik hoger of lager ben dan anderen, maar als ik gelijk ben, voel ik mezelf niet, maar alleen de verbinding tussen ons allen, we zijn met elkaar in die ene stroom van verbinding.

Dit gevoel moeten we voortdurend hebben. Soms wordt het aan ons in Conventies onthuld, in verschillende bijeenkomsten en bij speciale gelegenheden. We moeten het echter voortdurend vasthouden, omdat dit voelen van de onderlinge verbinding zal worden tot het Licht en de onthulling van de Schepper.

Voor nu is het alleen een gevoel verbonden te zijn en samen. Dat is nu juist hoe de kli (vat) gebouwd wordt. Maar later zal deze kli de staat van geven bereiken en dan zullen we het Licht erin voelen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/20/11, Shamati

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: