Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 4

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Alles Is Vooraf Bepaald

Alleen door de Gedachte zielen te scheppen, vervolmaakte Zijn Gedachte alles, want Hij heeft geen daad nodig, zoals wij. Onmiddellijk kwamen alle zielen en werelden – die ertoe bestemd waren om geschapen te worden – tevoorschijn, vervuld van alle verrukking, genot en tederheid zoals Hij het voor hen bedoeld had in de uiteindelijke volmaaktheid, die de zielen aan het einde van de correctie zullen ontvangen, nadat de wil om te ontvangen in de zielen volkomen gecorrigeerd is en getransformeerd is tot zuiver geven, in een volledige gelijkvormigheid met Degene uit Wie alles voortkomt.

Dit is zo, omdat in Zijn Eeuwigheid, verleden, heden en toekomst één zijn. Daarom was er nooit sprake van een verdorven wil om te ontvangen, afgescheiden van de Schepper. Integendeel, die gelijkvormigheid, die ertoe bestemd was om aan het einde van de correctie onthuld te worden, verscheen onmiddellijk in de eeuwigheid van de Schepper.

Baal HaSulam: “Introductie tot Het Boek de Zohar”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: