Kabbalisten Over De Grootheid Van Baal HaSulam, Deel 5

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Door zijn correcties in de hogere wereld, bereidde Baal HaSulam voor, dat ieder mens Dvekut (gehecht zijn aan) met de Schepper kan bereiken. Voor zijn tijd moest men een buitengewoon wijze leerling zijn om beloond te worden met Dvekut met de Schepper. En vóór de tijd van de Baal Shem Tov moest men tot de grootsten op de aarde behoren. Anders was men niet in staat om het Goddelijke te bereiken.

Rabash: Treden van de Ladder, “de Daden van de Grootsten van de Natie”

De diepte van de wijsheid van het heilige Boek De Zohar is afgesloten en gekooid achter duizend sloten en onze menselijke taal is te arm om ons voldoende betrouwbare uitdrukkingswijzen te verschaffen om ook maar iets uit dit boek goed te kunnen interpreteren. Mijn Sulam Commentaar is een ladder om de onderzoeker te helpen om op het niveau van deze materie te komen en de woorden van het Boek zelf te onderzoeken. Daarom vond ik het noodzakelijk om de lezer voor te bereiden en hem een weg te wijzen en een ingang te verschaffen via betrouwbare definities, die gaan over de wijze waarop men het Boek De Zohar moet beschouwen en bestuderen.

Baal HaSulam: “Voorwoord voor het Boek De Zohar” Item 1

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: