De Hele Wereld Bevindt Zich Op Een Klein Drijvend Vlot

Dr. Michael LaitmanDe gehele schepping is verdeeld in de vier niveaus van ontwikkeling: het levenloze, vegetatieve, dierlijke en sprekende niveau. En de menselijke ontwikkeling volgt eveneens dezelfde vier fasen.

Op het levenloze niveau aarzelt een mens niet om het eens te zijn met alles wat de hogere leiding met hem doet. Op het vegetatieve niveau verwerft hij zijn eigen verlangen, instemming en verschil van mening.

Stijgen tot het dierlijke niveau betekent een eigen karakter en bestemming, richting en individualiteit hebben, dat wil zeggen: een speciale functie innemen in de schepping, een actieve kracht bezitten binnen een algemene, grote machine van de natuur en de tandwielen ervan op de juiste manier in beweging brengen, volgens de acties van de Schepper, maar dan met eigen hand.

Wanneer iemand zelf gelijk wordt aan deze enorme machine, wordt hij een mens genoemd, Adam. Dat wil zeggen, dat hij dit totale mechanisme van de natuur omvat en beheert, in plaats van de Schepper, hij wordt opgenomen in het algemene systeem van de schepping. Dit betekent: stijgen tot het menselijke niveau.

Vandaag de dag, begint de mensheid te ontwaken van het levenloze niveau naar het vegetatieve niveau. Daarom voelen we ons ongemakkelijk en verliezen we richting, we weten niet waar we heen moeten gaan en waarom. En in de komende jaren zullen veel dergelijke gebeurtenissen zichtbaar worden, ze zullen mensen in verlegenheid brengen, het hen onmogelijk maken te begrijpen hoe verder te gaan.

Het zal de meest eenvoudige, ogenschijnlijk duidelijke dingen betreffen en geen belangrijke principes. Plotseling zal de basis van het leven verdwijnen: de economie zal niet meer functioneren, relaties tussen mensen zullen uiteen vallen, verwarring zal de machtsstructuren overweldigen. Het is alsof er een mist invalt en alles wordt onduidelijk.

Iedereen die ertoe kwam om Kabbalah te studeren, voelde op een gegeven moment dat hij in zo’n mist terecht kwam. In andere werelden voelt een mens niet meer, dat hij meester is van zijn leven, met alles in een duidelijke volgorde. Hier verschijnt een verborgen factor en dat verwart hem.

De beschermende functie van het lichaam begint te werken, die wil zich zelfverzekerd en veilig voelen, stevig op de grond staan om de controle in handen te houden en weten dat men een baan, geld, gezondheid en pensioen heeft. Maar plotseling zie je dat dit allemaal in een mist verdwijnt.

De gehele mensheid zal deze situatie voelen. En dan zal het, in plaats van in iemands persoonlijke situatie, op grote schaal gaan plaatsvinden, het zal beangstigend zijn. Maar dit zal ons naar het volgende niveau duwen, het zal ons dwingen om bescherming te zoeken, een nieuw fundament en het zal ons brengen naar het vegetatieve niveau.

Op het vegetatieve niveau zullen mensen ertoe gedwongen worden te zoeken naar hoe ze elkaar kunnen helpen, namelijk: hoe de globale en integrale verbinding op vrijwillige basis bereikt zal kunnen worden, bewust en vanuit het begrip, dat ze zonder dit niet kunnen overleven.

Het is alsof we allemaal op een vlot op staan, dat op het water drijft. Stel je voor, dat iedereen ongecoördineerde bewegingen maakt, die het vlot in tegengestelde richtingen laat schommelen. Om het vlot niet te laten kantelen moeten we elkaar vasthouden en voortdurend het evenwicht behouden, anders zullen we verdrinken! Dit gevoel zal de wereld beheersen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/26/2011, Shamati #115

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed