Consumptie Is Het Probleem Niet

Dr. Michael LaitmanVraag: We hebben gesproken over het feit dat overmatige consumptie de mensheid in een moeilijke toestand heeft gebracht. Sommige economen vermoeden echter, dat minder gaan consumeren ook een negatief effect zal hebben….

Antwoord: Elke fase van ontwikkeling heeft zijn eigen spirituele HaVaYaH volgorde. Daarin zijn fasen van geven en ontvangen, nietsdoen en een combinatie van verschillende factoren van interconnectie. Daarom kunnen wij geen directe verbinding leggen tussen het niveau van consumptie en de oplossing voor het probleem.

Vroeger waren we misschien in staat om de situatie te verbeteren, door aan iedereen goederen uit te delen, omdat het egoïstische verlangen tot een ​​bepaald niveau was ontwikkeld, waarbij de kloof tussen de lagen van de bevolking op deze manier werkelijk verbeterd kon worden. Vandaag de dag zijn we echter op een hoger niveau gekomen en de methoden, die in de vorige fase geschikt waren, werken niet meer. Het accent verschuift van de wens om te ontvangen naar de wens om te geven en je kunt geen echte verbetering bereiken door alleen maar ‘uit te delen’. Je moet begrijpen, dat je door het uitdelen van producten probeert om het pad van de crisis te blokkeren en dat je daardoor jezelf de mogelijkheid ontzegt om de oorzaak ervan te begrijpen: de Schenkende Kracht, de Schepper. Maar onze problemen krijgen nu al een doelgericht karakter.

Naar analogie daarvan: in de tweede fase van de uitbreiding van het Directe Licht is het onmogelijk om op dezelfde manier te handelen als in de eerste fase. Dat komt omdat de tweede fase is afgeleid van de eerste, juist omdat het tijd was om de primaire oorzaak van het Licht te verwerkelijken. Hoewel deze eerste fase volledig door het Licht gevuld is, is dit niet meer voldoende.

Op dezelfde manier lost een eenvoudige verdeling van goederen de problemen niet op. Het doel van de schepping is niet om onze egoïstische verlangens te bevredigen, om ‘onze buik te vullen’. Daarom ontdekken wij de tweede fase van ontwikkeling: door de armen goederen te geven zullen we de ineenstorting alleen maar versnellen.

Wat moeten we dan doen? Dit is immers in strijd met alle logica. Eerder regeerde het egoïsme: hoe meer we ontvingen, hoe beter we ons voelden. Maar nu zijn consumptie, beperkte zelfzucht en concessies in het voordeel van de zwakken eveneens destructief voor de economie. Anders gezegd: we hebben geen effectieve methoden meer over om met het egoïstische verlangen te werken. Het heeft zich uitgeput zowel wat ontvangen als geven betreft.

Dit is het begin van de tweezijdige verwerkelijking van het kwaad van het egoïsme: de volledige erkenning van het feit dat het niet kan worden gebruikt.

Hoe kan de mens dan overleven? Enkele miljoenen mensen in de wereld zullen er in slagen om zich te voeden met de producten van de aarde, die ze zelf verbouwen. En wat zullen de anderen doen? We zullen de eerdere contacten niet meer voort kunnen zetten en bovendien zullen we goederen en productie niet meer kunnen verspreiden op de manier, waarop we het vroeger deden. Die verspreiding over de wereld begint te verminderen, te ‘bevriezen’.

In deze omstandigheden is het enige wat de mensheid echt kan helpen een duidelijk inzicht te geven over wat er gaande is, zodat men gaat begrijpen, dat het noodzakelijk om de aard van onze verbindingen te veranderen. Dit is het enige wat ons goede resultaten zal brengen.

Daarom hebben mensen vooral studie nodig. Laat al het andere. Voorzie iedereen van een basis minimum, net boven de armoedegrens, en gebruik de rest van de inspanningen om onze onderlinge relaties te verbeteren.

‘Eerlijke verdeling’ en ‘sociale rechtvaardigheid’ zijn mooie woorden, in het belang hiervan werden tientallen miljoenen mensen vermoord of vermoordden zij anderen. Dergelijke slogans zullen alleen helpen op voorwaarde dat we het bewustzijn van mensen veranderen. En daarvoor hebben we educatie nodig. Een mens heeft vitale behoeften nodig en de bereidheid om te luisteren, dat is alles.

Men zal echter niet moeten leren over ‘hoe op een juiste manier te consumeren’ maar over de juiste houding ten opzichte van anderen. Al het andere zal een natuurlijk gevolg daarvan worden. Als het verlangen van mensen verandert, zullen ze vanuit zichzelf begrijpen hoe ze met het leven kunnen omgaan. Door hun opvoeding zullen alle praktische oplossingen duidelijk worden.

In de eerste plaats moet men educatie krijgen en op zijn minst enigermate veranderen. De enige manier om allerlei soorten Nazi regimes te voorkomen is door het bouwen van een omgeving die mensen ten goede verandert.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/8/11, “The Nation”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: