Kabbalisten Over Spiritueel Werk In De Groep, Deel 9

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Eenheid van de Vrienden

Het pad van spirituele ontwikkeling is alleen mogelijk door in een groep te zijn, waar liefde tussen de vrienden is en waar ieder zijn vriend kan helpen om, juist via dit pad, verder te komen.

De Rabash, Rabash: Artikelen over de Sociale Omgang:”De Liefde tussen Vrienden”

Wek in jezelf angst op voor het verlies van de intensiteit van de liefde tussen ons ….. Je kunt dit vergelijken met de manier waarop iemand, die een geschenk krijgt, zijn best doet om erop te letten, dat het gevoel van liefde voor degene die het geschenk gaf, in de loop van de tijd niet afneemt, maar dat het even sterk blijft als het was, toen het geschenk werd gegeven.

Baal HaSulam: De Vruchten van de Wijze, Deel 1, “Brief 2”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed