Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 1

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Alles Is Vooraf Bepaald

De onthulling van de Schepper brengt geen verandering in de huidige werkelijkheid van een mens, maar voegt aan die werkelijkheid een bewustzijn toe, dat hij voorheen niet had.

Baal HaSulam: ‘De Geschriften over de Laatste Generatie’

Niets is natuurlijker is dan contact bereiken met zijn Maker, want Hij is de Bezitter van de natuur. In feite heeft ieder schepsel contact met zijn Maker, zoals er geschreven staat: “De hele aarde is vol van Zijn Glorie”, maar men weet het niet en voelt het niet.

Een mens die met Hem contact bereikt, bereikt eigenlijk alleen het besef daarvan. Je kunt het vergelijken met iemand, die een schat in zijn zak heeft en dat niet weet. Dan komt er iemand langs, die hem vertelt wat hij in zijn zak heeft en juist dit weten verrijkt hem.

Baal HaSulam: ‘De Oplossing’

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed