Kabbalah Voor De Wereld

Dr. Michael LaitmanVandaag de dag is er een compleet nieuw paradigma, een nieuw wereldbeeld, en een nieuwe benadering voor ons aan het ontstaan, iets wat nog nooit eerder heeft bestaan. In het verleden hebben wij de wereld veranderd, maar nu is de wereld onveranderlijk en moeten we onszelf veranderen.

Deze innerlijke veranderingen in een mens kunnen alleen plaatsvinden door zijn keuze, door zijn verlangen, door een bewuste keuze die hij bij elke stap maakt. En Kabbalah is de wezenlijke methode, het actieplan op dit pad.

Per definitie is de wetenschap van Kabbalah de openbaring van de Schepper aan de schepping. Door te veranderen, bereikt een mens gelijkvormigheid met de natuur. En deze gelijkvormigheid met de natuur betekent, dat je gelijkvormig wordt aan de Schepper. Een mens (Adam) is iemand die gelijkvormig (Domeh) is met de Hogere. Dit moeten we voortdurend ontdekken in het proces, dat de wereld voorwaarts stuwt.

Omdat we een Kabbalistische methode hebben en er de vertegenwoordigers van zijn in onze wereld, moeten we de hele mensheid helpen door deze methode, op alle mogelijke manieren, bekend te maken. Uiteraard moet het worden gedaan vanuit het begrip, dat mensen zich tegen veranderingen verzetten, ze niet willen, en erop neerkijken. Dat is waar, maar toch: zo moet het gebeuren. En van onze kant, moeten we de manier waarop we het aanbieden verbeteren, om zo de methode aan de mensen over te brengen in een makkelijke, aangename vorm.

Anders zal de wereld, van de ene dag op de andere, natuurlijk meer en meer lijden en zal zij worden ondergedompeld in verwarring, hulpeloosheid en verbijstering. Mensen kunnen zo verward raken, dat zaken zullen escaleren tot een oorlog. Immers, als je verward en gedesoriënteerd bent, onder een regen van klappen, kunnen je zenuwen je de baas worden.

En dan zul je bereid zijn om alles te doen om de chaos te stoppen. Zelfs oorlog zal de redding lijken te zijn, omdat het lijkt alsof alles dan op zijn plaats valt. Net zoals een mens zijn uitweg kan zoeken in woede, kan de mensheid dat ook, en in onze tijd begrijpen wij, dat dit een wereldoorlog betekent.

Het is aan ons: hoe snel zullen wij beginnen te werken met de wetenschap van Kabbalah en deze op de startbaan zetten in een duidelijke, correcte vorm voor de hele wereld. Wij moeten met elkaar een verhelderende, educatieve organisatie worden, die mensen helpt en aan mensen uitlegt hoe ze moeten veranderen om de juiste onderlinge verbinding tot stand te brengen en daarmee gelijkvormigheid met de natuur of met de Schepper te bereiken, wat hetzelfde is.

Als we geen evenwicht en harmonie bereiken met de natuur, zullen we, naast sociale mislukkingen, de verwoestende klappen ervan voelen, die ons zullen vernietigen. Immers, zelfs in de menselijke samenleving vandaag de dag, zijn we tot niets in staat, totdat we onszelf veranderen. Egoïsme roept een enorme hoeveelheid sociale problemen op, maar we kunnen ze geen halt toeroepen.

De consumptiemaatschappij veroorzaakt dat de aarde uitgeput raakt, in 200 jaar van het industriële tijdperk hebben we al haar middelen uitgeput en al snel zal er niets meer zijn. Het drinkwater, olie en andere grondstoffen naderen allemaal hun einde. Uiteindelijk zullen we niet eens in staat zijn om een normaal leven te leiden, om maar niet de excessen te noemen. En toch zijn we niet in staat onszelf af te remmen, om de productie en de vervuiling te beperken.

En we zullen niet in staat zijn om dat te doen, totdat we de menselijke natuur veranderen. Geen kunstmatige oplossingen zullen ons helpen. We vestigen nog steeds onze hoop op de oude methodes, maar de natuur accepteert niet langer “een betaling met een kredietkaart” van ons. Zij accepteert slechts één ding van ons: harmonie met haar, homeostase met dit globale systeem.

De noodzaak om de mens te veranderen eist van ons, Kabbalisten, om van de vorige grenzen los te komen en te beginnen met het uitvoeren van acties op wereldschaal. En we hebben geen enkele andere keuze. Zoals Baal HaSulam schrijft in het artikel “De wetenschap van Kabbalah en de Essentie ervan”: In zijn totaliteit is Kabbalah de openbaring van de Schepper. Waar? In een mens. Op wat voor manier? In zijn gelijkenis van vorm. Een mens verwerft gelijkenis van vorm met de Schepper, met de alomvattende, globale natuur, door er één geheel mee worden.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 7/22/11, “The Teaching of Kabbalah and its Essence”

.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed