Het Buitenbeentje Doet Niet Mee

Dr. Michael Laitman

Vraag: Hoe is het mogelijk dat de stakingen in uw land uiteen beginnen te vallen?

Antwoord: Ik begrijp uw verbazing. Ik schreef hier al over in voorgaande blogs: er is geen plaats voor geweld in dit land. Dit is een oude natie die werd gesticht op basis van broederschap. Hoewel dit is vergeten en in de praktijk niet wordt uitgeoefend, zal er geen geweld zijn of een oorlog, waarin de ene broeder de andere broeder om het leven brengt. En als rebellen, die vanuit het buitenland worden betaald, de zaak proberen op te hitsen, weet ik zeker dat ze niet welkom zijn bij het volk.

Maar ik begrijp uw grote verbazing: in plaats van ruiten in te gooien, te plunderen en elkaar af te maken zoals “gewone mensen” dat doen, vindt er in Israel iets anders plaats, alsof degenen die manipuleren worden geminacht: wetenschappers en vertegenwoordigers van de maatschappij gaan bij elkaar zitten, samen aan een ronde tafel, om de problemen met elkaar op te lossen.

Vraag: En wat doen Kabbalisten in de tussentijd?

Antwoord: Zij verspreiden materiaal over de werkelijke oorzaak van de crisis: de egoïstische verbinding tussen mensen, in plaats van de nu noodzakelijke altruïstische, globale, integrale onderlinge verbinding, Arvut (onderling garant staan) genaamd. En ze zien, hoe degenen die protesteerden zich zijn gaan inspannen voor eenheid, hoe ze hun eigen karaktertrekken bestuderen en proberen om daar bovenuit te stijgen. Het beste van alles wat er gebeurt, zijn de pogingen van het volk om op zoek te gaan naar onderlinge verbondenheid en wederzijds begrip.

Dit is een wonderbaarlijk voorbeeld voor de hele wereld, het laat zien hoe het juist nu mogelijk is om te proberen de issues van de crisis op te lossen (inclusief economische en maatschappelijke problemen) door een open, niet door de overheid georganiseerde discussie, samen aan een ronde tafel, met alle vertegenwoordigers van de maatschappij.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed