Zwarte Letters Op Een Witte Achtergrond

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam,” De Studie van de Tien Sefirot”, Deel 1: “Innerlijke Overdenkingen met Commentaar”, Item 32: Het is namelijk zo dat de Otiot (Letters) van de vier-letter Naam (Yud-Key-Vav-Key) niet de mate van Ohr (Licht) in Ein Sof (Oneindigheid) weergeven en aanduiden. Integendeel, ze geven de mate aan van de invloed op de Kli (het vat). Het wit van het perkament van de Torah rol geeft Ohr aan en het zwart, de Otiot op de Torah rol, duidt de kwaliteit aan van de Kelim (vaten).

Wanneer Baal HaSulam spreekt over witte en zwarte kleuren in dit boek, bedoelt hij niet de materialen papier en inkt of perkament, gemaakt van de huid van een dier. Hij spreekt over hoe en waar we de vierde fase ontdekken: “Dalet” (de laatste fase, die overeenstemt met de buitenste laag van de Kli, “de huid”).

Ik neem de “dierlijke huid”, namelijk mijn dierlijke natuur, het vierde en laatste stadium en ik splits deze huid, ik snijd hem in tweeën door de binnenste laag van de buitenste laag af te trekken. Dan wordt er van de binnenste laag van de huid “perkament” gemaakt, waarop ik letters kan schrijven.

Dit is de laatste fase, die ik nog kan corrigeren. De buitenste laag van verlangen, die achterblijft na deze verdeling, kan ik onmogelijk corrigeren. Zo worden het licht en de duisternis in het schepsel in de hoogst denkbare vorm onthuld. Verder is er niets meer mogelijk!

De grote onthulling van het Licht zal pas plaatsvinden aan het einde van de correctie (Gmar Tikkun) en we zullen dan ontdekken dat er geen letters meer zijn en er geen perkament meer is en dat het mogelijk is om de “huid” volledig te corrigeren: heel Malchut is dan inbegrepen in de correctie. Dan verdwijnen de letters en het wordt duidelijk dat “Hij en Zijn Naam Eén zijn”.

Malchut en Bina zijn dan volledig met elkaar verbonden en bereiken het niveau van Keter, zoals er staat geschreven: “En zij zullen tezamen gaan”. De letters die hun oorsprong hebben in de Sefirot ZAT de Bina (de onderste helft van Bina) en daar beneden, zullen dan verdwijnen. Er is geen verschil meer tussen wit en zwart.

De Torah is aan ons gegeven tot aan het einde van de correctie. Daarna is deze methode niet langer nodig. Als we de correctie beëindigen, hebben we de Torah (het Licht dat Corrigeert) niet meer nodig. We zullen in een andere, nieuwe staat zijn.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 5/31/2011, Talmud Eser Sefirot

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed