Zonder Verhulling Kunnen We De Volmaaktheid Niet Onthullen

Dr. Michael Laitman

Shamati #174 “Verhulling”: Wat verhulling betreft, dit is een correctie, als deze er niet zou zijn, zou de mens niet in staat zijn om ook maar enige volmaaktheid te bereiken, omdat hij het niet waard zou zijn om de belangrijkheid hiervan te bereiken.

We werden door het Licht geschapen als de wil om te genieten en daardoor zijn we volledig onder de invloed hiervan en voelen we ons eigen bestaan niet. We voelen vandaag de dag ons bestaan nog niet. Wat we wél voelen is een misleidende waarneming, omdat het uitsluitend mogelijk is om jezelf afgescheiden, op een afstand en afgezonderd te voelen als je tegenover degene staat van wie je afgescheiden bent.

Maar we voelen niet dat we tegenover de Schepper staan, het Licht, en daardoor kunnen we onszelf niet ervaren als bestaand. We zijn immers gedwongen om alles waar te nemen vanuit het contrast van tegenstellingen zoals: “ik” en iets buiten mij. Met betrekking tot dit “buiten mij”, kan ik dan vaststellen wie ik ben.

Maar ondertussen blijf ik alleen, als iets dat alleen in mijzelf is. Ik kan niets over mijzelf zeggen, omdat er niemand is met wie ik me kan meten in relatie tot mezelf.

Daarom wordt een mens nog geen schepping genoemd, voordat hij zichzelf een halt kan toeroepen en zijn ego kan beperken, dat wil zeggen, voordat hij “de Machsom overgaat” (de grens naar de spirituele wereld) en tegenover de Schepper staat. Dit is nog de tijd van voorbereiding, waarin we volkomen begeleid worden van Bovenaf.

Pas wanneer we zo ver zijn, dat we de verhulling, die tussen ons en de Schepper bestaat, op ons nemen, groeit er een afstand tussen Hem en ons en ontvangen wij een onafhankelijk bestaan. De verhulling maakt het hogere Doel belangrijk voor mij. In de mate waarin ik deze eigenschap wil bereiken en er niet toe in staat ben, omdat deze verborgen is, voel ik het grote belang ervan.

Tenslotte kom ik tot het punt, dat ik de verhulling begin te waarderen, omdat dit mijn kli (vat) voor het Licht wordt. Er staat geschreven: “Wijsheid (Hochma) wordt gegeven aan degene die bescheiden is”. Omdat ik mijn wil zo heb veranderd, dat ik ervan geniet dat ik bescheiden ben, kan ik het Licht van Hochma, dat tegenover mij staat, bereiken en het ontvangen in het Terugkerende Licht, om te geven.

Daarom vergroot verhulling mijn spirituele kli “620” maal en geeft dit mij een nieuwe behoefte: in plaats van genot wil ik de belangrijkheid van de Gever bereiken. Alle eigenschappen van de spirituele kli zijn aanwezig in de huidige verhulling.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/21/11, Shamati

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed