Waaruit Is Het Beeld Van De Schepper Opgebouwd?

Dr. Michael Laitman

Gewoonlijk maken we een heel algemene fout, we denken dat wij de Schepper moeten ontdekken. We wachten: “Wanneer zal Hij zichzelf bekend maken!?” Alsof het belangrijkste bestaat uit Zijn bekendmaking aan ons.

Dat zal echter nooit gebeuren. Er moet juist een beperking plaatsvinden: ons verlangen om Hem te verbergen voor onze wil om te genieten, voor ons begrip, dan hebben we de gelegenheid om met Hem samen te werken, uitsluitend op voorwaarde dat we Hem van onze kant vreugde geven.

Dan wordt verhulling, het streven naar werkelijk geven,”Lishma” genaamd, onze kli (ons vat). Binnen die verhulling zullen we in staat zijn het beeld van de Gever op te bouwen en te begrijpen wat geven is. Omdat we dan uitsluitend streven naar geven, zonder enige andere verborgen bedoeling van genot in wat wij verlangen, gaan we werkelijk bereiken wat spiritualiteit betekent.

Ieder mens zou, in de duisternis van de ballingschap, de Schepper willen onthullen. Maar het gaat erom hoe we om niets anders dan Zijn verhulling vragen, als we in ballingschap zijn, vragen hoe we deze verhulling zelf in stand kunnen houden en kunnen bevorderen. Alle niveaus van groei zijn van elkaar gescheiden in de mate waarin wij ernaar verlangen in staat te zijn om onszelf te beheersen, niet uit te zijn op onthulling en onszelf alleen te onthullen ten dienste van geven.

En in deze houding naar de Schepper, in ons verlangen Hem te verbergen, bouwen wij Zijn Beeld. De Grootheid van de Schepper, die in ons geboren is dankzij deze verhulling, stelt ons in staat om Hem hoog te achten en Zijn Vorm te gaan voelen. De Vorm van de Schepper wordt namelijk bepaald door de vorm van het belang dat we aan Hem kunnen geven.

Dit is een uitleg die niet gemakkelijk begrepen kan worden, maar deze uitleg roert al rechtstreeks de relatie aan tussen de schepping en de Schepper, in de spirituele wereld ….

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/21/11, Shamati

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed