Vragen Over Mijn Vrouw, Verlangen En De Onthulling Van Kabbalah

Dr. Michael Laitman

Vraag: Ik zou graag willen weten waarom uw vrouw niet bij de Conventies is. Studeren uw vrouw en uw zoons Kabbalah?

Antwoord: Zij is eraan gewend via de virtuele verbinding te studeren en altijd aanwezig te zijn. Zij vindt dat dit voor haar de manier is waarop ze kan kijken en luisteren en zo als vrouw beter kan deelnemen.

Vraag: Hoe maak ik een plaats gereed voor de Schepper, zodat hij onthuld kan worden?

Antwoord: Je moet er een verlangen voor ontwikkelen, namelijk het verlangen om de eigenschap van geven te verkrijgen. Omdat de Schepper, de eigenschap van Geven en Liefde, in een mens onthuld wordt, als hij of zij ernaar hunkert. Ons hele werk bestaat uit verlangen. De groep, de leraar en de studie zijn bedoeld om in een mens verlangen te vormen.

Vraag: Op de Conventie in St. Louis zei u, dat de Amerikanen de wereld moeten vertellen over Kabbalah, u legde daarbij de nadruk op hun speciale rol om Kabbalah bekend te maken in de wereld. Maar later zei u hetzelfde over het Russische volk, dat meer dan anderen heeft geleden en hierdoor een bijzondere gevoeligheid heeft ontwikkeld om Kabbalah bekend te maken en te verspreiden. Daarnaast behoort het grootste deel van het bekend maken van Kabbalah aan de mensheid tot de Joden, die het Licht voor de naties van de wereld moeten zijn.

Ik vind het verwarrend: Door wie zal Kabbalah tenslotte aan de wereld bekend gemaakt worden?

Antwoord: Het zal door elke natie en elk mens bekend gemaakt worden in de mate van hun inspanning om zich met anderen te verbinden en in overeenstemming met hun natuurlijke talenten en mogelijkheden.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed