Op zoek Naar Een Rood Kalf En Een Waterbron

Dr. Michael LaitmanKabbalah boeken gebruiken verschillende beelden om de verbinding tussen Malchut en Bina te beschrijven. Zij gebruiken bijvoorbeeld het beeld van een bron, leeg of vol water. Een lege bron, Malchut, gebruikt alles en blijft leeg. Terwijl een bron vol water de juiste verbinding is tussen Malchut en Bina. Anderzijds rijst het verlangen van Malchut naar Bina, naar de hemel, en krijgt het van daaruit water. Daarom regent het.

Een andere beschrijving van de verbinding tussen Malchut en Bina is “een rood kalf”, een reinigend offer, waarvan de as sommigen reinigt en, in tegenstelling daarmee, anderen onrein maakt. Al deze overgangen hebben betrekking op de wijze waarop Bina en Malchut elkaar bevatten: óf Bina wordt opgenomen door Malchut, óf Malchut door Bina en de mate van rein of onrein zijn wordt bepaald door welke van deze twee het sterkste is, omdat de ene verbinding zuiverheid brengt en de andere onzuiverheid.

Het “kalf” symboliseert de kracht van Bina, de kracht van geven, omdat het melk geeft (het Licht van Hassadim, Genade). Maar als het rood (Adama) is, wat betekent dat het verbonden is met de aarde (Edom), is het vermengd met Malchut. En wanneer de krachten van geven en ontvangen, Bina en Malchut, zich met elkaar verbinden, bepaalt de mens wat de kracht zal zijn die daaruit voortkomt.

Als de mens zichzelf wil corrigeren en geven wil bereiken, zal hij de kracht van geven juist ontvangen uit deze verbinding van krachten, “een rood kalf” genaamd en hij zal zichzelf zuiveren. Maar als hij al zuiver was, wordt er een nieuw, egoïstisch verlangen in hem onthuld en als hij nog niet in staat is om ermee te werken, wordt hij onzuiver.

De Torah geeft ons gedetailleerde instructies over het vinden van een rood kalf en het verbranden ervan en over wat er vervolgens gedaan moet worden met de as. Dit zijn geen eenvoudige handelingen, omdat geen ervan in onze wereld bestaat, hoewel wetenschappers op zoek zijn naar de sporen van een rood kalf om te bewijzen dat het eens bestond, maar nu is het verdwenen.

In de tijden van de Tempel bevond de hele natie zich op een spiritueel niveau, dankzij de Wijsheid van Kabbalah, zoals er geschreven staat: “Iedere adolescent kende de wetten van onreinheid en reiniging”, namelijk het verschil tussen egoïstisch ontvangen en de kracht van geven. Met andere woorden: hun niveau stemde overeen met de verbinding tussen Bina en Malchut, “een rood kalf” genaamd en zij konden begrijpen waar de Torah naar verwijst.

De gehele Torah is een beschrijving van de volgorde van correcties, een “instructie” (Oraa) over de correctie van de ziel.

From the Lesson on Weekly Torah Portion 6/27/2011

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed