Mijn Gesprekspartners

Dr. Michael Laitman

Vraag: Hoe selecteert u de mensen met wie u wilt praten?

Antwoord: Er zijn mensen bij die gebeurtenissen beschrijven. Zij bestuderen ze als wetenschappers of publicisten. En er zijn ook mensen bij, die dieper ingaan op de ontwikkelingen en de algemene tendens, de innerlijke betekenis en oorzaak en gevolg. Zij kunnen de ontwikkelingen grondig bestuderen, er doorheen kijken en verder vooruit kijken: naar de onderlinge samenhang en de doelstellingen, eveneens naar de bedoeling van de kracht die dit alles ontwikkelt en richting geeft.

Kabbalisten hebben de bekwaamheid om ontwikkelingen op het diepste niveau te analyseren. Elke onderzoeker is voor mij echter van belang, omdat het helpt om de algemene tendens in de wereld zichtbaar te maken op het niveau van wetenschappers, publicisten en de massa.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed