Het Licht Van Een Nieuwe Kaars

Dr. Michael Laitman

De Schepper zendt moeilijkheden en problemen naar degene die hij verder wil brengen, dat wil zeggen: Hij stopt hem in een “donkere kelder”. En hoe verder een mens zich ontwikkelt, hoe ellendiger hij zich voelt, omdat hij niet begrijpt waarom hem, vergeleken met anderen, zo’n bitter leven wordt gegeven. Wat levert hem dit op en hoe kan hij verder komen nu hij in het donker moet werken?

Zelfs als hij zichzelf niet met anderen vergelijkt, kan hij niet begrijpen waarom de Schepper, de Vader, hem op zo’n manier behandelt. Hoe is het mogelijk, dat “de Goede Die Goed doet “ hem zo’n hard en bitter leven geeft en dat al zo lang?

Hij begrijpt dit niet voordat hij zijn werk af heeft. Uiteindelijk komt een mens, zelfs in de kelder, tot groei. Hij leert meer over zijn situatie en hij begint te begrijpen, dat de oorzaak van het gevoel dat hij zich in de donkere kelder bevindt, zijn eigen houding ten opzichte van zijn vader is.

Hij probeert, ondanks het feit dat hij zich in de duisternis voelt, het op te vatten als een speciale behandeling. Hij moet deze gevoelens, die met elkaar in strijd zijn, met elkaar verbinden en zich verenigen met de Schepper, die zich boven dit alles bevindt, Hem rechtvaardigen omdat hij juist door deze moeilijkheden groeit. Dan zal hij de duisternis van de kelder gaan opvatten als Licht. Hij begint zich te verbinden met de helpers van zijn vader, met al die krachten en situaties die hem nieuw licht brengen, het licht van een “kaars” in de kerker en niet het licht, dat buiten beschikbaar is voor alle inwoners van deze wereld.

En dan wordt het kaarslicht in de kerker voor hem aangestoken, maar niet, omdat iemand hem van boven hetzelfde licht bracht, dat iedereen heeft. Maar er wordt hem een ander licht gebracht en de hulp van de koning. Dan, in die donkere situatie, begint een mens te zien, dat er geen sprake van duisternis is, maar van een groot Licht, alleen anders, nieuw! Dit is een nieuw niveau, een nieuwe wereld.

Hij is gegroeid, omdat hij tijdens de 20 jaar dat hij in de kelder was, gewerkt heeft en niet eenvoudigweg gewacht heeft tot hij vrij gelaten zou worden. Hij moest zich elk moment inspannen en daarom ging zo’n moment voorbij en kwam het volgende moment. Op die manier verbond hij alle momenten met elkaar.

Hij veranderde de duisternis in licht door alle stappen af te maken. En alle narigheid en lijden, alles wat hij daarin had meegemaakt, kon de Schepper gaan vervullen, omdat hij Hem nu begrijpt en Hem voelt en gelukkig is met al Zijn kostbaarheden en Zijn vervulling die hij nu ontvangt zoals de Schepper het bedoelt en niet zoals andere mensen het denken.

Dit betekent dat een mens alleen maar kan groeien dankzij de duisternis en zijn eigen inspanning, tot het moment dat hij begrijpt wat de Schepper vreugde brengt en wat Hij de mens wil geven. Dan komt een mens de kelder uit.

Dan treedt hij een andere wereld binnen, nu zijn wereld, zijn niveau, hij is het waard de zoon van de koning te zijn. Hij is anders dan alle andere mensen om hem heen, op wie hij eens jaloers was. Alle bitterheid en al het lijden, dat hij meegemaakt heeft met betrekking tot deze wereld, hielpen hem om zich eruit te bevrijden en te leren wat zijn houding naar de Schepper moest zijn en deze verhouding te veranderen van slecht naar goed door geloof boven de rede.

Nu realiseert hij zich, dat juist dit de rijkdom van de koning is, niet die onbetekenende pleziertjes, waarmee de inwoners van de stad, van deze wereld, zich vervullen. De werkelijke vreugde bestaat uit geven en niet uit het ontvangen van de pleziertjes die iedereen, die rondhangt in de straten van de stad, leuk vindt.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/11/2011, Baal HaSulam’s letter

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed