De Lange Weg Naar Vrees

Dr. Michael LaitmanVraag: Welke fase gaat vooraf aan vrees voor de Schepper?

Antwoord: Vanaf het prille begin werkt een mens er uitsluitend aan om vrees te bereiken.

Vrees wordt het eerste gebod genoemd. Vanaf welk moment beginnen we vanuit vrees te werken? We hebben een lange weg te gaan voor het bereiken van vrees, totdat we beginnen te voelen dat vrees het enige is wat we missen.

Met andere woorden: vrees is het gevoel in alles afhankelijk van de Schepper te zijn. Maar deze afhankelijkheid wordt niet bereikt door simpelweg te beven van angst of een blind geloof te hebben in wat een ander zegt. Integendeel, we voelen het nadat we alles, wat we op ons spirituele pad tegenkomen, zelf onderzocht te hebben, en door te zien dat we niet in staat zijn om het Doel te bereiken, en dat we niet meer kunnen ontsnappen aan het belang van het Doel, waarvoor we zolang aan het werk zijn, dat we er nu niet meer aan kunnen ontkomen of het uit ons hoofd kunnen zetten. En dan zien we, dat alles uitsluitend afhangt van het verwerven van de juiste houding ten opzichte van de Schepper.

We moeten deze houding van Boven ontvangen, in een vorm die voorbereid is; van binnenuit moet vrees geboren worden. En een mens weet niet hoe deze Kli (vat) er uit ziet. We weten niet wat vrees is. We kunnen het verwarren met de angst, die we in deze wereld kennen. Maar in werkelijkheid betekent vrees, of ik wel of niet in staat zal zijn om Zijn Liefde te voelen.

Dit gevoel kunnen we in onze wereld niet waarnemen. We kunnen ons niet eens voorstellen hoe het mogelijk zou zijn. Zover zijn we ervan verwijderd.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 7/6/2011, The Zohar

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed